Badanie ankietowe „Motywacja do pracy zawodowej w ujęciu pokoleniowym – edycja 2023/24”

Szanowni Państwo,

Wspólnie z Sekcją Ekonomiczną Koła Naukowego Studentów i Absolwentów WASE przeprowadzam badania pt. „Motywacja do pracy zawodowej w ujęciu pokoleniowym – edycja 2023/24”. Projekt ten jest kontynuacją prowadzonych wcześniej badań.

Nasi studenci z dużym zaangażowaniem wspierają realizację tego przedsięwzięcia. Uzyskane rezultaty posłużą do pracy dydaktycznej, której celem jest przybliżenie zasad pracy naukowej studentom i absolwentom zrzeszonym w naszym Kole. Ponadto, ze względu na interdyscyplinarną tematykę, uzyskane i opracowane wyniki będą mogły być wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli akademickich WASE.

Dlatego serdecznie zapraszam do pomocy w realizacji badań poprzez wypełnienie ankiety oraz przekazanie informacji o realizowanym projekcie badawczym także innym zainteresowanym osobom.

Link do ankiety: https://forms.gle/VJ686ZWifPSx7b4W8

W imieniu studentów Sekcji Ekonomicznej Koła oraz swoim własnym, bardzo dziękuję za pomoc w realizacji badań.

LANG