CERTYFIKAT DLA WWSSE „NAJLEPSZE W POLSCE”

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej została Laureatem Nagrody Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Uczelnia otrzymała Certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” w oparciu o opinie konsumentów przyznano w 2022 roku prawo do używania zastrzeżonego godła Najlepsze w Polsce za merytorycznie wysoki poziom nauczania oraz realizację misji przyjaznego podejścia do studentów. Certyfikat w imieniu Uczelni odebrał Prorektor Prof. dr hab. Jerzy Babiak.