Dnia 14 kwietnia br. odbyła się Konferencja Autyzm…

Dnia 14.04. br.  w naszej Uczelni odbyła się Konferencja „AUTYZM. CODZIENNOŚĆ RÓŻNORODNOŚĆ AKCEPTACJA.”. W imieniu organizatorów wydarzenia – Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. mogliśmy gościć pracowników naukowych, przedstawicieli placówek oświatowych, rodziców, studentów, terapeutów i diagnostów z całego województwa.

Konferencja została uroczyście otwarta przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr hab. Ireneusza Kubiaczyka, Panią prof. UAM dr hab. Marzenę Buchnat, Pana Starostę Ernesta Iwańczuka i Panią dyrektor mgr Danutę Hulewicz.

Partnerami naszego wydarzenia byli:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Laboratorium Pedagogiki Specjalnej, Gabinety Aspeckt w Poznaniu oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Patronat nad wydarzeniem objął Powiat Średzki.

Zaproszenie na naszą konferencję przyjęła Pani Katarzyna Bizukojć – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się zaprosić z referatami i prezentacjami znanych i cenionych specjalistów, którzy zechcieli podzielić się z nami wiedzą i doświadczeniem na temat autyzmu.

Dziękujemy Jankowi Gawrońskiemu, dr Barbarze Barteczce-Eckert, dr Iwonie Palickiej, dr Kamilli Jakubowskiej, dr Agnieszce Kossowskiej, dr Anecie Wojciechowskiej, Katarzynie Rutkowskiej, Marcie Kowalik, Krzysztofowi Tokarskiemu, Aleksandrze Rudusze, Paulinie Wieczerzak.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z pomocami terapeutycznymi i ciekawymi pozycjami takich wydawnictw jak: WiR, Biała Plama i Czary Mary. Ponadto swoją ofertę zaprezentowała Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Wlkp.

Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnej konferencji.