OFERTA PRACY NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Rektor Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej

w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych

zatrudni na umowę o pracę (lub umowę cywilnoprawną):

magistra psychologii  na stanowisko asystenta;

doktora psychologii na stanowisko adiunkta;

profesora psychologii na stanowisko profesora.

Dodatkowo możliwość pełnienia funkcji psychologa szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej

lub Publicznym Liceum Ogólnokształcącym prowadzonym przez WASE.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604 532 823.

CV prosimy przesyłać na adres: i.kubiaczyk@wase.edu.pl

      Rektor WASE
Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk