Wysokie stypendia – najniższe czesne w regionie

Rektor WWSSE prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk przyznał na I semestr roku akademickiego 2021/2022 – 268 stypendiów. W I semestrze roku akademickiego 2021/2022 WWSSE wypłaci swoim studentom około 1 190 tys zł.

Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 1850 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 1000 zł oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 1200 zł. Niektórzy studenci WWSSE w Środzie Wlkp. będą otrzymywali co miesiąc nawet  2400 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, ekonomia, dietetyka 320 zł ; na kierunku ekonomia, informatyka, filologia oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika i ekonomia – 350 zł miesięcznie, na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 400 zł miesięcznie.

Jak widać z powyższego Ministerstwo Edukacji i Nauki i Rektor hojnie wspomagają edukację studentów w WWSSE w Środzie Wielkopolskiej.