Absolutorium 2023

ABSOLUTORIUM 2023

Drogie Studentki i Studenci nadszedł finał!
Koniec egzaminów, wkuwania, stresu, ale i studenckiej przygody.

Zapraszamy na Absolutorium, które odbędzie się dnia 08 lipca 2023r. (sobota).

Uroczystość udzielenia absolutorium odbędzie się w budynku WASE (hol)

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W ABSOLUTORIUM

PROSIMY O ZGŁOSZENIE TAKIEJ INFORMACJI DO DNIA 20 CZERWCA 2023.

na email Dziekanatu: kontakt@wase.edu.pl z dopiskiem ABSOLUTORIUM

 

Z uwagi na dużą ilość absolwentów, prosimy o ograniczenie ilości zaproszonych gości z rodziny (do 4 osób nie licząc absolwenta) na uroczystość absolutoryjną.

Za uczestnictwo w Absolutorium absolwenci nie pokrywają żadnych kosztów.

 

Absolwenci zobowiązani są do OBOWIĄZKOWEGO zgłoszenia się do Dziekanatu (w dniu Absolutorium przed rozpoczęciem uroczystości – godziny zostaną podane w terminie późniejszym) w celu potwierdzenia odbioru dyplomu.  Następnie absolwent zgłasza się po odbiór togi i biretu do sali C4 (z dowodem osobistym). Po odebraniu togi i biretu należy zająć miejsce na holu zgodnie ze swoim nr albumu (naklejki na krzesłach).