Egzamin wstępny na kierunek filologia angielska

 

UWAGA KANDYDACI NA FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ !

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO DLA OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZYCH ZASAD REKRUTACJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.09.2022 R. O GODZINIE 16:30 W SIEDZIBIE UCZELNI

Kandydat aby zostać przyjęty na studia musi legitymować się:

– znajomością wybranego języka obcego na poziomie minimum B2 (znajomość języka potwierdzona certyfikatem),

– lub zdać rozszerzoną maturę z wybranego języka obcego na poziomie co najmniej 50%.

Osoby, które nie spełniają tych warunków będą zdawały egzamin wstępny.