Przewidywane terminy zjazdów semestr zimowy 2022/2023

1, 2, 3 rok kierunek ekonomia – studia I stopnia

1, 2 rok kierunek pedagogika – studia I stopnia

1, 2 rok kierunek praca socjalna – studia I stopnia

1 rok kierunek filologia – studia I stopnia

1 rok kierunek dietetyka – studia I stopnia

1, 2 rok kierunek informatyka – studia I stopnia

1, 2 rok kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

*terminy ze względów organizacyjnych mogą ulec zmianie

01/02.10.2022

15/16.10.2022

29/30.10.2022

12/13.11.2022

26/27.11.2022

10/11.12.2022

14/15.01.2023

28/29.01.2023


2, 3 rok kierunek dietetyka – studia I stopnia

2 rok kierunek filologia – studia I stopnia

3 rok kierunek pedagogika – studia I stopnia

3 rok kierunek praca socjalna – studia I stopnia

3, 4 rok kierunek informatyka – studia I stopnia

3, 4, 5 rok kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

1, 2 rok kierunek ekonomia – studia II stopnia

1, 2 rok kierunek pedagogika – studia II stopnia

*terminy ze względów organizacyjnych mogą ulec zmianie

08/09.10.2022

22/23.10.2022

05/06.11.2022

19/20.11.2022

03/04.12.2022

17/18.12.2022

21/22.01.2023

18/19.02.2023