Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem kariery i nauczanie przedsiębiorczości - studia podyplomowe Pedagogika

Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego) oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość.

Opis kierunku

Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego) oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość.

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe w zakresie: Doradztwa zawodowego i edukacyjnego z coachingiem i nauczaniem przedsiębiorczości

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje: 

Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego) oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość.

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2.

Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej

3.

Przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

4.

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi

5.

Rekrutacja i selekcja pracowników

6.

Warsztat pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego

7.

Wprowadzenie do psychologii

8.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

9.

Metodologia badań rynku pracy

10.

Organizacja i zarządzanie

11.

Podstawy doradztwa zawodowego – doradca zawodowy w miejscu pracy

12.

Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości

13.

System poradnictwa zawodowego i oświatowego

14.

Technologie informacyjne w zarządzaniu

15.

Warsztaty metodyczne doradcy zawodowego i edukacyjnego

16.

Współczesne problemy psychologii

17.

Zawodoznawstwo

18.

Coaching w doradztwie zawodowym

19.

Finansowe i podatkowe aspekty działalności przedsiębiorstw

20.

Komunikacja interpersonalna

21.

Metodyka nauczania przedsiębiorczości

22.

Podstawy przedsiębiorczości

23.

Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw

24.

Wprowadzenie do coachingu i mentoringu

25.

Praktyka – doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem

26.

Praktyka – nauczanie przesiębiorczości

Ilość semestrów: 3

Kim możesz zostać

  • Project managerem
  • Konsultantem i architektem systemów rozproszonych
  • Analitykiem systemowym
  • Specjalistą ds. zarządzania zespołem w organizacji
  • Managerem-integratorem IT w organizacji

Programy i stypendia

  • Stypendium naukowe
  • Program wymiany studentów ERASMUS
  • Stypendium socialne
  • Koła naukowe
  • Szkolenia i kursy dodatkowe