Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym i coachingiem kariery - studia podyplomowe Pedagogika

Studia przygotowują do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Opis kierunku

Studia przygotowują do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Dodatkowe informacje

Kwalifikacje: 

Studia przygotowują do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Coaching w doradztwie zawodowym
3. Komunikacja interpersonalna
4. Organizacja i zarządzanie
5. Organizacja i zarządzanie
6. Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
7. Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości
8. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi
9. Rekrutacja i selekcja pracowników
10. Metodologia badań rynku pracy
11. Przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
12. System poradnictwa zawodowego i oświatowego
13. Teorie motywacji
14. Wprowadzenie do psychologii
15. Współczesne problemy psychologii
16. Zawodoznawstwo
17. Podstawy doradztwa zawodowego – doradca zawodowy w miejscu pracy
18. Regulacje prawne i struktura organizacyjna pośrednictwa zawodowego i oświatowego
19. Technologie informacyjne w zarządzaniu
20. Warsztat pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego
21. Warsztaty metodyczne doradcy zawodowego i edukacyjnego
22. Wprowadzenie do coachingu i mentoringu
23. Zarządzanie zasobami ludzkimi
24. Praktyka – doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem

Ilość semestrów: 3

Kim możesz zostać

  • Project managerem
  • Konsultantem i architektem systemów rozproszonych
  • Analitykiem systemowym
  • Specjalistą ds. zarządzania zespołem w organizacji
  • Managerem-integratorem IT w organizacji

Programy i stypendia

  • Stypendium naukowe
  • Program wymiany studentów ERASMUS
  • Stypendium socialne
  • Koła naukowe
  • Szkolenia i kursy dodatkowe