Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia podyplomowe Pedagogika

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w szkołach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niesłyszących, niedosłyszących i słabo słyszących.

Opis kierunku

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w szkołach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niesłyszących, niedosłyszących i słabo słyszących.

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w szkołach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niesłyszących, niedosłyszących i słabo słyszących.

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie

Ilość semestrów: 3

Kim możesz zostać

  • Project managerem
  • Konsultantem i architektem systemów rozproszonych
  • Analitykiem systemowym
  • Specjalistą ds. zarządzania zespołem w organizacji
  • Managerem-integratorem IT w organizacji

Programy i stypendia

  • Stypendium naukowe
  • Program wymiany studentów ERASMUS
  • Stypendium socialne
  • Koła naukowe
  • Szkolenia i kursy dodatkowe