Handel krajowy i zagraniczny - studia I stopnia Ekonomia

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

Opis kierunku

Program studiów jest tak skonstruowany, aby począwszy od ogólnych przedmiotów ekonomicznych, powoli i stopniowo wprowadzać bardziej specjalistyczne. Pozwala to i ułatwia studentowi przyswojenie należytej wiedzy i uzyskanie tytułu magistra ekonomii.

Dodatkowe informacje

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów  co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.  Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach  różnych szczebli.

 

Program studiów jest tak skonstruowany, aby począwszy od ogólnych przedmiotów ekonomicznych, powoli i stopniowo wprowadzać bardziej specjalistyczne. Pozwala to i ułatwia studentowi przyswojenie należytej wiedzy i uzyskanie tytułu magistra ekonomii.

 

W trakcie studiów II stopnia student zdobędzie wszechstronną i poszerzoną –  w stosunku do studiów pierwszego stopnia- wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiądzie umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.  Absolwent będzie  przygotowany do opracowania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego –  w kraju i zagranicą. Absolwent będzie  przygotowany  do podjęcia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł magistra EKONOMII w zakresie specjalności:

– ekonomia ogólna;

– rachunkowość finansowa;

– ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami;

– finanse, bankowość i ubezpieczenia;

– handel krajowy i zagraniczny.

 

Program Studiów

PODZIAŁ ZAJĘĆ NA SEMESTRY

      Studia drugiego stopnia

KIERUNEK: Ekonomia

Specjalność: Ekonomia ogólna

Studia stacjonarne: 810 godzin

Studia niestacjonarne: 408 godzin

ECTS: 120

 

Rok I, sem 1

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
 1. E 7 Wnioskowanie statystyczne
 2. E 7 Makroekonomia
 3. E 6 Prawo gospodarcze
 4. E 6 Ekonomia matematyczna
5. Zoc 4 Seminarium magisterskie

 

 

Rok II, sem 2

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
 1. E 7 Ekonomia i prognozowanie procesów ekonomicznych
 2. E 6 Ekonomia menedżerska
 3. E 6 Historia myśli ekonomicznej
 4. E 7 Rynek kapitałowy i finansowy
 5. Zal 4 Seminarium magisterskie

Rok II, sem 3

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
 1. E 8 Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 2. E 8 Ekonomia międzynarodowa
 3. E 6 Język angielski w biznesie
 4. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny I
 5. Zal 4 Seminarium magisterskie

 

Rok II, sem 4

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
 1. E 7 Wykład specjalizacyjny II
 2. E 7 Wykład fakultatywny I
 3. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny III
 4. Zoc 4 Wykład fakultatywny II
5.

 

Zoc 4 Wykład fakultatywny III
 6. Zal 8 Seminarium magisterskie  

 

Możliwość ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium specjalne
  • Zapomogę