Neurologopedia - studia podyplomowe Pedagogika

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne podyplomowe pomagisterskie studia logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych

Opis kierunku

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu. Absolwent: studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego, - absolwenci są przygotowani do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego, dziećmi z nieprawidłowych porodów oraz do pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy,

Dodatkowe informacje

Adresaci: 

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne podyplomowe pomagisterskie studia logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.
Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.
Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

 

Absolwent: studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego,
– absolwenci są przygotowani do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego,  dziećmi z nieprawidłowych porodów oraz do pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy,

 

Program studiów:

1. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii

2. Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

3. Psychiatria dzieci  i dorosłych

4. Rola fizjoterapii w praktyce neurologicznej

5. Alternatywne sposoby porozumiewania się

6. Wczesna interwencja logopedyczna

7. Neurologopedia w okresie prelingwalnym

8. Diagnoza  i terapia niedokształcenia mowy o typie afazji

9. Diagnoza i terapia osób jąkających się

10. Wybrane zagadnienia opóźnionego rozwoju mowy

11. Zaburzenia mowy – diagnoza neuropsychologiczna

12. Zaburzenia głosu, dysfagia, dyzartria  – diagnoza i terapia

13. Diagnostyka radiologiczna

14. Zespoły wad wrodzonych – diagnoza i terapia

15. Autyzm – całościowe zaburzenia rozwoju

16. Rozwój  i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym

17. Metody wspierające terapię neurologopedyczną

18. Praktyka

 

Ilość semestrów : 2

Ilość godzin: 300 godz. wykładów , 60 godz. praktyk

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG