Studia II stopnia - Dietetyka - 3 semestralne

Uczelnia ubiega się o możliwość utworzenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka. Wniosek jest w trakcie opiniowania przez MEiN oraz PKA.