2023 – WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1 – Typologia powiatów Polski ze względu na zmienność rozwoju ekonomicznego i społecznego w latach 2002-2016

LANG