Zespół Szkół Akademickich

Przedszkole

Dla dzieci 6-letnich pobyt w przedszkolu jest bezpłatny,

pozostałe dzieci powyżej 5h – 1zł za godzinę.

Przedszkole „Akademickie” powstało w 2017 roku i jest placówką niepubliczną.
Sale w przedszkolu są kolorowe i słoneczne, wyposażone w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, tworząc barwną i kreatywną przestrzeń dla dzieci. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia w sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne przyczyniające się do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewniające warunki do realizacji zadań statutowych. Wokół budynku jest dużo zieleni oraz wygrodzony plac zabaw umożliwiający rozwój fizyczny i wesołą zabawę. Przedszkole korzysta również z 2 sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarnym, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz w pełni wymiarowego boiska do piłki nożnej;

  • rekrutacja dzieci do przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy;
  • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 5 lat do 6 lat;
  • nauczyciel -wychowawca- kontynuuje pracę z dziećmi w szkole podstawowej;
  • ilość miejsc jest ograniczona;
  • wpisu na listę podopiecznych dokonujemy po podpisaniu umowy.

 

LANG