Zespół Szkół Akademickich

Przedszkole

Przedszkole „Akademickie” powstało w 2017 roku i jest placówką niepubliczną.
Sale w przedszkolu są kolorowe i słoneczne, wyposażone w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, tworząc barwną i kreatywną przestrzeń dla dzieci. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia w sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne przyczyniające się do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewniające warunki do realizacji zadań statutowych. Wokół budynku jest dużo zieleni oraz wygrodzony plac zabaw umożliwiający rozwój fizyczny i wesołą zabawę. Przedszkole korzysta również z 2 sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarnym, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz w pełni wymiarowego boiska do piłki nożnej;

  • rekrutacja dzieci do Przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy.
  • do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 5 lat do 6 lat.
  • ilość miejsc jest ograniczona,
  •   wpisu na listę podopiecznych dokonujemy po podpisaniu Umowy