Aktualności

Sprawdź wszystko co warto wiedzieć.

Kierunki

Wybierz kierunek studiów, który najbardziej Cię interesuje.

Studia II stopnia – Informatyka

II stopnia - Informatyka

Uczelnia ubiega się o możliwość utworzenia studiów II stopnia na kierunku informatyka. Wniosek jest w trakcie opiniowania przez MEiN oraz PKA.

Studia II stopnia – Dietetyka

II stopnia - Dietetyka

Uczelnia ubiega się o możliwość utworzenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka. Wniosek jest w trakcie opiniowania przez MEiN oraz PKA.

Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

II stopnia - Ekonomia

Program studiów umożliwia poszerzenie kwalifikacji do pracy w zakresie systemów logistycznych przedsiębiorstw na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane systemy logistyczne.

Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

I stopnia - Ekonomia

Absolwent będzie przygotowany do projektowania systemów logistycznych, ich optymalizacji oraz wdrażania w środowisku gospodarczym w zakresie różnych form organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

Studia Podyplomowe – Dietetyka

Celem studiów jest: przygotowanie do prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej w tym konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów prozdrowotnych w szkołach lub innych instytucjach oraz nadzorowania przedsięwzięć prozdrowotnych.

Informatyka stosowana

Studia Podyplomowe – Informatyka

Cel studiów: zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także będzie twórczym projektantem rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Informatyka i technologie informacyjne

Studia Podyplomowe – Informatyka

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest: nadanie kwalifikacji do nauczania informatyki i technologii informacyjnych. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: STRONA W BUDOWIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy .

Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

WASE Laureatem Godła Uczelnia Wyższa Roku 2019

Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna Laureatem Godła Uczelnia Wyższa Roku 2019

Dlaczego WASE

Sprawdź wszystko co warto wiedzieć.