Aktualności

Sprawdź wszystko co warto wiedzieć.

Kierunki

Wybierz kierunek studiów, który najbardziej Cię interesuje.

Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

Studia Podyplomowe – Dietetyka

Celem studiów jest: przygotowanie do prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej w tym konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów prozdrowotnych w szkołach lub innych instytucjach oraz nadzorowania przedsięwzięć prozdrowotnych.

Informatyka stosowana

Studia Podyplomowe – Informatyka

Cel studiów: zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także będzie twórczym projektantem rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Informatyka i technologie informacyjne

Studia Podyplomowe – Informatyka

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest: nadanie kwalifikacji do nauczania informatyki i technologii informacyjnych. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: STRONA W BUDOWIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy .

Rachunkowość i podatki

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Uzyskana wiedza zezwala na poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych; analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstw; sporządzania sprawozdań finansowych; przeprowadzania kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach sektora publicznego. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Psychologia w zarządzaniu i biznesie

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Celem studiów jest kształtowanie kompetencji i umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania. Wiedza ta jest niezbędna menagerom do skutecznych działań w obszarach takich jak: budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów. Podbudowa psychologiczna daje managerom większą pewność i skuteczność w działaniu. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i organizacji pracy, oraz umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników.

HR Business Partner

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Celem studiów jest przygotowanie zawodowe do pełnienia roli HR BP. Studia skierowane są do osób, które planują pracę lub już pracują w obszarze zarządzania ludźmi i rozwijają swój warsztat pracy w kierunku umożlwiający pełnienie roli HR partnera lub pracy w działach HR.

Finanse i bankowość

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie problematyki funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego; usług bankowych i finansowych, zarządzania bankiem oraz instytucją finansową; pieniądza i systemów pieniężnych, funkcjonowania rynków finansowych i inwestycyjnych.

Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Koronawirus, ważne informacje

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

WASE laureatem godła uczelnia wyższa roku 2019

Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna laureatem godła uczelnia wyższa roku 2019

Dlaczego WASE

Sprawdź wszystko co warto wiedzieć.