Biblioteka

Biblioteka WASE zapewnia pełny dostęp do informacji potrzebnych studentom i pracownikom naszej Uczelni. Od początku działalności biblioteki głównym celem jest realizacja zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych.

 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, w skład którego wchodzą wydawnictwa zwarte oraz ciągłe i zbiory specjalne odzwierciedlające profil kształcenia Uczelni. W czytelni do dyspozycji są również wydawnictwa ogólne (encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie). Ponadto gromadzone są prace licencjackie i magisterskie.

Zbiory biblioteki liczą ponad 15 tys. wolumenów oraz około 100 tytułów czasopism.

Biblioteka dysponuje komputerowym systemem obsługi bibliotecznej, w którym skatalogowane są wszystkie zbiory.

 

 

Ze zbiorów biblioteki można korzystać przy pomocy MOL Optivum KATALOG, który pozwala czytelnikowi z łatwością znaleźć potrzebną pozycję według różnych kryteriów wyszukiwania.

 

 

DOSTĘP ON-LINE DO BIBLIOTEKI WWSSE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK

https://biblioteka.wwsse.pl

 

W czytelni znajduje się 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, Katalogu Mol – zbiorów Biblioteki WWSSE, do Wirtualnej Biblioteki Naukowej WBN oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

 

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to realizowany przez CeON program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów. Uczelnia wykupiła licencję na następujące czasopisma: Wiley-Blackwell, Science i Nature. Zasoby licencyjne udostępniane są na serwerach wydawców.

 

ACADEMICA to Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

 

W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej. Uczelnia wyposażyła Bibliotekę w trminal umożliwiający połączenie z bazą Cyfrowej Wypożyczalni Academica.

 

Studenci WWSSE w Środzie Wlkp. mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej oraz mają zapewniony dostęp do:

– Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp.

– Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

– Biblioteki Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu – ul. Niedziałkowskiego 18 w Poznaniu

 

 

Dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersytu Wrocławskiego i KUL

Studenci WWSSE w Środzie Wlkp. mogą korzystać (zgodnie z obowiązującym Regulaminem Biblioteki) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i KUL

Adres srony: http://www.bu.uni.wroc.pl

Digitalizowane zbiory umieszczane w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego są ogólnie dostępne pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Dostp do Cyfrowej Biblioteki Narodowej (ogólnodostępny na wszystkich): http://www.polona.pl/dlibra