Biblioteka

Biblioteka WASE zapewnia pełny dostęp do informacji potrzebnych studentom i pracownikom naszej Uczelni. Od początku działalności biblioteki głównym celem jest realizacja zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, w skład którego wchodzą wydawnictwa zwarte oraz ciągłe i zbiory specjalne odzwierciedlające profil kształcenia Uczelni. W czytelni do dyspozycji są również wydawnictwa ogólne (encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie). Ponadto gromadzone są prace licencjackie i magisterskie.

Zbiory biblioteki liczą ponad 15 tys. wolumenów oraz około 100 tytułów czasopism.

Biblioteka dysponuje komputerowym systemem obsługi bibliotecznej, w którym skatalogowane są wszystkie zbiory.

 

 

Ze zbiorów biblioteki można korzystać przy pomocy MOL Optivum KATALOG, który pozwala czytelnikowi z łatwością znaleźć potrzebną pozycję według różnych kryteriów wyszukiwania.

 

 

DOSTĘP ON-LINE DO BIBLIOTEKI WASE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK

https://biblioteka.wase.edu.pl

 

W czytelni znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, Katalogu Mol – zbiorów Biblioteki WASE, do Wirtualnej Biblioteki Naukowej WBN oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

 

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to realizowany przez CeON program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów. Uczelnia wykupiła licencję na następujące czasopisma: Wiley-Blackwell, Science i Nature. Zasoby licencyjne udostępniane są na serwerach wydawców.

link do WBN  https://wbn.icm.edu.pl/ dostęp do bazy WBN jest możliwy wyłącznie z sieci Uczelnianej.

 

ACADEMICA to Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

Dostęp do Academica w bibliotece Uczelni.

W oparciu o tradycyjny system wypożyczania międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczania międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej. Uczelnia wyposażyła Bibliotekę w terminal umożliwiający połączenie z bazą Cyfrowej Wypożyczalni Academica.

 

EBSCO dostęp do 12 baz z pakietu podstawowego

EBSCO Information Services oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego 14. baz danych.

Pakiet zapewnia dostęp do pełnego tekstu ponad 12.500 aktywnych czasopism naukowych oraz rekordów bibliograficznych i abstraktów z blisko 18.000 czasopism naukowych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Główne zalety korzystania z pakietu podstawowego:

  • wysoka jakość i aktualność zawartych w pakiecie baz danych;
  • nieograniczony dostęp 24/7, w tym dostęp zdalny i z urządzeń mobilnych;
  • zaawansowane opcje wyszukiwania i ograniczania rezultatów;
  • możliwość zapisywania materiałów w prywatnym folderze, kopiowanie, drukowanie itp.;
  • wsparcie szkoleniowe – bezpłatne szkolenia i materiały informacyjne w języku polskim.

Więcej informacji na naszej witrynie w zakładce e-Zasoby lub na stronie wydawcy: ebsco.com.

Dostęp dla studentów jest możliwy po zalogowaniu do systemu e-student.

 

Studenci WASE w Środzie Wlkp. mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej oraz mają zapewniony dostęp do:

– Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp.

– Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

– Biblioteki Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu – ul. Niedziałkowskiego 18 w Poznaniu

 

 

 

Dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i KUL

Studenci WASE w Środzie Wlkp. mogą korzystać (zgodnie z obowiązującym Regulaminem Biblioteki) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i KUL

Adres strony: http://www.bu.uni.wroc.pl

Digitalizowane zbiory umieszczane w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego są ogólnie dostępne pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Dostęp do Cyfrowej Biblioteki Narodowej (ogólnodostępny na wszystkich): http://www.polona.pl/dlibra

 

LANG