Praktyki studenckie - możliwość zaliczenia praktyk na podstawie zatrudnienia

Uwaga Studenci!!! W naszej Uczelni nie będzie konieczności odbywania praktyk studenckich!

Art. 67 ust. 7
„W przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych”.

Szczegóły zwolnienia z praktyk znajdują się w regulaminie praktyk.

LANG