Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Dokumenty do pobrania

Brak wf – przeniesienie na studia niestacjonarne

Indywidualny tok 2 w 1

Indywidualny tok

Oświadczenie o zagubieniu legitymacji

Pismo rezygnacja ze studiowania dwóch specjalności

Pismo zgoda na studiowanie dwóch specjalności

Pismo ZMIANA kierunku

Pismo ZMIANA SPECJALNOŚCI

Powtarzanie roku studiów

Prośba o przyjęcie na wyższy rok na 4 JSM

Prośba o przyjęcie na wyższy rok

Prośba o wznowienie studiów

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Przedłużenie terminu obrony

Przedłużenie terminu ukończenia studiów podypl.

Przeniesienie na studia stacjonarne I stopień

Przeniesienie na studia stacjonarne II stopień

Przesunięcie terminu płatności

Rezygnacja ze studiów

Stypendium Rektora ze środków własnych

Udzielenie urlopu dziekańskiego

Wniosek o duplikat legitymacji

Wniosek o duplikat ukończenia studiów

Wniosek o duplikat ukończenia studiów podyplomowych

Wniosek o utajnienie pracy

Wniosek o wymianę legitymacji na elektroniczną

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wznowienie studiów lic.mgr

Wznowienie studiów na ostatni rok lic.mgr

Wznowienie studiów podyplomowych

Wzór wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim

Zaliczenie warunkowe

Zapotrzebowanie na fakturę

Zaświadczenie o odbyciu godzin z wf