Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Dokumenty do pobrania

INFORMACJE DLA STUDENTÓW – OBRONA


WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

KOLEJNOŚĆ STRON ORAZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PRACY MAGISTERSKIEJ

WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY – 3 ROK LICENCJAT

WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY – 4 ROK INFORMATYKI


DOKUMENTY DO OBRONY


Wzór strony tytułowej do prac magisterskich WASE

Wzór strony tytułowej – zminimalizowana wersja pierwszej strony pracy magisterskiej WASE

Oświadczenie studenta o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej

Oświadczenie studenta o zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją papierową

Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe

ZASADY PISANIA PRAC MAGISTERSKICH


DOKUMENTY OGÓLNE


Brak wf – przeniesienie na studia niestacjonarne

Indywidualny tok 2 w 1

Indywidualny tok

Oświadczenie o zagubieniu legitymacji

Oświadczenie o zmianie danych osobowych

Pismo rezygnacja ze studiowania dwóch specjalności

Pismo zgoda na studiowanie dwóch specjalności

Pismo ZMIANA kierunku

Pismo ZMIANA SPECJALNOŚCI

Powtarzanie roku studiów

Prośba o przyjęcie na wyższy rok na 4 JSM

Prośba o przyjęcie na wyższy rok

Prośba o wznowienie studiów

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Przedłużenie terminu obrony

Przedłużenie terminu ukończenia studiów podypl.

przeniesienie na studia stacjonarne I stopień

przeniesienie na studia stacjonarne II stopień

Przesunięcie terminu płatności

Rezygnacja ze studiów

Stypendium Rektora ze środków własnych

Udzielenie urlopu dziekańskiego

Wniosek o duplikat legitymacji

Wniosek o duplikat ukończenia studiów

Wniosek o duplikat ukończenia studiów podyplomowych

Wniosek o utajnienie pracy

Wniosek o wymianę legitymacji na elektroniczną

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wznowienie studiów lic.mgr

Wznowienie studiów na ostatni rok lic.mgr

Wznowienie studiów podyplomowych

Wzór strony tytułowej do prac zaliczeniowych WASE

Wzór wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim

Zaliczenie warunkowe

Zapotrzebowanie na fakturę

Zaświadczenie o odbyciu godzin z wf