Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Dokumenty do pobrania

INFORMACJE DLA STUDENTÓW – OBRONA


WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

KOLEJNOŚĆ STRON ORAZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PRACY DYPLOMOWEJ

WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY – 3 ROK LICENCJAT

WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY – 4 ROK INFORMATYKI


DOKUMENTY DO OBRONY


Wzór strony tytułowej do prac dyplomowych WASE

Wzór strony tytułowej – zminimalizowana wersja pierwszej strony do pracy dyplomowej WASE

Oświadczenie studenta o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej

Oświadczenie studenta o zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją papierową

Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH


DOKUMENTY OGÓLNE


Brak wf – przeniesienie na studia niestacjonarne

Indywidualny tok 2 w 1

Indywidualny tok

Oświadczenie o zagubieniu legitymacji

Oświadczenie o zmianie danych osobowych

Pismo rezygnacja ze studiowania dwóch specjalności

Pismo zgoda na studiowanie dwóch specjalności

Pismo ZMIANA kierunku

Pismo ZMIANA SPECJALNOŚCI

Powtarzanie roku studiów

Prośba o przyjęcie na wyższy rok na 4 JSM

Prośba o przyjęcie na wyższy rok

Prośba o wznowienie studiów

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Przedłużenie terminu obrony

Przedłużenie terminu ukończenia studiów podypl.

przeniesienie na studia stacjonarne

przeniesienie na studia niestacjonarne

Przesunięcie terminu płatności

Rezygnacja ze studiów

Stypendium Rektora ze środków własnych

Udzielenie urlopu dziekańskiego

Wniosek o duplikat legitymacji

Wniosek o duplikat ukończenia studiów

Wniosek o duplikat ukończenia studiów podyplomowych

Wniosek o utajnienie pracy

Wniosek o Mlegitymację (eletroniczna – mobywatel)

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wznowienie studiów lic.mgr

Wznowienie studiów na ostatni rok lic.mgr

Wznowienie studiów podyplomowych

Wzór strony tytułowej do prac zaliczeniowych WASE

Wzór wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim

Zaliczenie warunkowe WASE

Zapotrzebowanie na fakturę

Zaświadczenie o odbyciu godzin z wf


Program kształcenia dla studiów I stopnia kierunek ekonomia o profilu ogólnoakademickim

Program kształcenia dla studiów II stopnia kierunek ekonomia o profilu ogólnoakademickim

LANG