Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Władze uczelni

Rektor

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Prorektor  ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Jerzy Babiak
Prorektor  ds. dydaktyki
prof. WASE dr hab. Maria Korcz
Prorektor  ds. nauki
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. WASE dr Małgorzata Dłużewska
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
prof. WASE dr hab. inż. Artur Kisiołek
Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu
prof. WASE dr Dorota Domagała