Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademii Nauk Stosowanych

Władze Uczelni

Rektor
prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Prorektor  ds. współpracy z zagranicą
Prorektor  ds. dydaktyki
Prorektor  ds. nauki

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu

 

LANG