Historia uczelni

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 333.

Z dniem 01.10.2021 r. decyzją Ministra Edukacji i Nauki zmieniła się nazwa Uczelni na  Wielkopolską Akademię Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej – Akademię Nauk Stosowanych

Uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie, studia  magisterskie, inżynierskie, licencjackie oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, praca socjalna, dietetyka, ekonomia,  informatyka, filologia.

Kolejnym  ważnym przedsięwzięciem naszej uczelni było utworzenie w 2011 roku Zespołu Szkół Akademickich, w ramach którego funkcjonuje Przedszkole, Szkoła Podstawowa,  Liceum Ogólnokształcące.

Kadra naukowo – dydaktyczna rekrutuje się z wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz uznanych, doświadczonych praktyków. Wszystko to sprawia, ze nasza uczelnia w pełni odpowiada  europejskim  standardom kształcenia wyższego.

LANG