Biuro Karier

Biuro Karier – podejmuje szereg działań, mających na celu promocję studentów i absolwentów oraz wspieranie ich na rynku pracy. Kierownictwo Uczelni i Biura Karier ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i ze Stowarzyszeniem – Sejmik Gospodarczy Powiatu Średzkiego. Dokonuje analizy lokalnego rynku pracy celem dostosowania specjalności do zapotrzebowania rynku. Przed wyborem specjalności odbywają się spotkania ze studentami, na których omawiana jest sytuacja na lokalnym rynku pracy. Wszelkie pozyskane przez Uczelnię informacje o wolnych miejscach pracy są wywieszane w gablotach Uczelni.

Kierownik Biura Karier – Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak

LANG