Zespół Szkół Akademickich

Fundacja Edukacja

Fundacja Edukacja

Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacja” ustanowiona została przez prof. dr. hab. Ireneusza Kubiaczyka aktem notarialnym z dnia 11.04.2002 r.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr. 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu fundacji.

Fundacja Edukacja jest organizacją pożytku publicznego – wpis w krajowym rejestrze sądowym pod numerem 0000112797.

Cele fundacji

 

Celem fundacji jest:
1) wspieranie rozwoju naukowego studentów, nauczycieli oraz pracowników naukowych, którzy przyczyniają się do rozwoju własnego regionu, w tym w szczególności obszarów wiejskich oraz małych i średnich miejscowości;
2) wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży i ułatwianie im startu zawodowego;
3) działalność oświatowa w tym również kształcenie studentów;
4) prowadzenie możliwie wszechstronnej działalności zmierzającej do kształtowania pożądanych przemian społecznych i ekonomicznych na terenach wiejskich oraz małych i średnich miejscowości;
5) wspieranie europejskiej współpracy regionalnej w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego oraz nauki
6) upowszechnianie wiedzy.

Władze Fundacji

 

Zarząd Fundacji Edukacja
prof. dr hab. Ireneusza Kubiaczyka
Aneta Sikorska – Nowak – członek zarządu
Katarzyna Jastrząb – członek zarządu
Monika Ciszewska – członek zarządu

 

Komisja rewizyjna
Mirosław Krzyśko
Wojciech Piotr
Józef Telega

Przekaż 1,5 % podatku

 

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku na wsparcie kształcenia uczniów i studentów szkół założonych przez Fundację Edukacja (Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych i Zespół Szkół Akademickich).

Pragniemy podkreślić, że wszystkie zebrane do tej pory kwoty zostały przekazane potrzebującym – tak będzie w dalszym ciągu.

Informujemy Państwa, że Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna Fundacji Edukacja w Środzie Wlkp., od początku istnienia fundacji swoją działalność wykonują społecznie.

Za przekazane wsparcie w imieniu młodzieży i studentów z góry serdecznie dziękujemy.

Prezes Fundacji Edukacja

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Przekazanie 1,5% podatku jest wyjątkowo proste!

Wystarczy tylko, że wpiszecie Państwo nr

 

KRS Fundacji Edukacja: 0000112797

 

Mając takie informacje Urząd Skarbowy przekaże wnioskowaną kwotę 1,5% podatku na konto Fundacji Edukacja.

 

Nr konta Fundacji na przekazanie darowizny: 94 1090 1418 0000 0000 4114 4746

Pomoc dla Zosi Balcerowskiej

 

Historia choroby Zosi

Zosia urodziła się z wrodzonym zarośnięciem przełyku i  przetoką tchawiczo-przełykową. W drugiej dobie życia przeszła operację ratująca życie. Dwa tygodnie przebywała na oddziale intensywnej terapii, gdzie była sztucznie wentylowana. Następnie walczyła z posocznicą bakteryjną i  bezdechami z ostrą niewydolnością oddechową. Mała wojowniczka poradziła sobie z  wszystkimi przeszkodami na starcie swojego życia, niestety potrzebuje rehabilitacji, aby zlikwidować skutki stoczonej walki.

 

 

Prosimy o wsparcie i przekazanie:

  • 1,5% podatku na konto Fundacji Edukacja Numer KRS OPP 0000112797  z dopiskiem ZOSIA BALCEROWSKA lub
  • darowizny na konto 94 1090 1418 0000 0000 4114 4746 z dopiskiem ZOSIA BALCEROWSKA.  

 

Dziękujemy za Państwa pomoc. 

 

Zapewniam, że, co najmniej wszystkie, przekazane fundusze Fundacja przekaże na leczenie Zosi.

Prezes Fundacji Edukacja prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

Darowizny

Już dziś możesz dołączyć do grona naszych darczyńców!

Przekazując nam darowiznę wspierasz działania Fundacji i dzięki temu możemy pomóc konkretnym osobom.

Ludzie nie są w stanie sobie pomóc bez wsparcia drugiego człowieka.

 

Dane do wykonania przelewu:

 

FUNDACJA EDUKACJA

ul. Marszałaka J. Piłsudskiego 17 A

63-000 Środa Wlkp.

Nr rachunku bankowego: 94 1090 1418 0000 0000 4114 4746

Tytułem: należy wpisać dokładnie dla kogo jest darowizna /imię i nazwisko/

 

Deklarujemy, że cała wpłacona darowizna na konkretną osobę, zostanie jej przekazana.

Dokumenty

Regulamin zajęć dodatkowych

LANG