ZAJĘCIA DODATKOWE

K.J.

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej.

 

Planowa i zorganizowana opieka nad dzieckiem/uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej szkole, dlatego między godz.11.45 a godz.16.30 oferujemy swoim wychowankom  bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Podstawowym założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, odkrywanie własnych talentów i pasji oraz rozbudzanie chęci do działania. Dzieci to najbardziej wymagający odbiorcy, wiedzący czego chcą. Znając ich potrzeby i pragnienia wychodzimy im naprzeciw proponując zajęcia rozwijające kreatywność, ciekawość oraz poczucie własnej wartości.

Doświadczenie dotyczące organizowania zajęć dodatkowych  w naszej szkole pozwoliło nam skorygować ewentualne błędy. W związku z powyższym tematyka zajęć została usystematyzowana i podzielona w taki sposób, aby każde dziecko/ uczeń miało możliwość uczestniczenia w nich na przestrzeni czterech pierwszych lat nauki w szkole /od zerówki do klasy 3/.

Poniżej przedstawiamy proponowane zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych. Są one kolejno przyporządkowane i nie ma możliwości, aby uczeń klasy np. 3 wybrał zajęcia przeznaczone dla klasy 1 czy 2.

W trosce o dobro dziecka bardzo prosimy, aby wybierać nie więcej niż pięć zajęć. Decydując się na wybór poszczególnych zajęć prosimy zwrócić uwagę, aby się nie pokrywały. Harmonogram zajęć dodatkowych znajduje się na stronie internetowej szkoły.

  • ENGLISH SUPRISE /Katarzyna Kirowska/ dla klas 2 – 3/Roksana Wenzel/ dla klas 0-1/ Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego powstały w celu rozwijania umiejętności językowych. Celem nauczania jest opanowanie podstaw komunikacyjnych języka, poszerzanie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz zmotywowanie i przygotowanie uczniów do dalszej nauki języka angielskiego na wyższych szczeblach edukacji. Podczas zajęć dzieci będą rozwijać umiejętność słuchania, mówienia, rozumienia poleceń i kontekstu wypowiedzi przez nauczyciela. Jednak jednym z najważniejszych punktów zajęć będą gry i zabawy, piosenki ruchowe, bajki w języku angielskim,  nie zabraknie również zajęć plastycznych oraz gier multimedialnych.

   

  • JĘZYK HISZPAŃSKI /Natalia Henriquez – Gajda/ dla klas 1 – 3, celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania i porozumiewania się w języku hiszpańskim oraz zdobycie wiedzy ogólnej o kulturze państw hiszpańskojęzycznych.

   

  • KLUB LOGICZNEGO MYŚLENIA /Katarzyna Polanowska/ – to zajęcia dla dzieci w przedziale 6 – 8 lat dla grupy 0 oraz klasy 1. Rozwój wrodzonych zdolności strategicznych, matematycznych oraz umiejętność logicznego myślenia to główne obszary jego działalności. Nauka poprzez zabawę to główny atut tych zajęć. Zero nudy – mnóstwo interesujących pomysłów.

   

  • ZWIERZĘTA ZNANE I NIEZNANE /Justyna Jarzyna/ dla klas 1 – Zajęcia o świecie zwierząt – tych znanych i nieznanych. Ich uczestnicy będą mieli możliwość bliższego poznania życia i rozwoju zwierząt domowych i zwierząt dziko żyjących.

   

  • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE /Anna Kudła/ – klasy 1 – 2. Ich celem jest poszerzenie wiedzy o treści i umiejętności informatyczne. Podczas ich trwania dzieci będą kształtować umiejętność posługiwania się komputerem z podstawowym zakresie, wdrażać się do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych . nauczą się też posługiwać prostym podstawowym programem graficznym oraz edytorem tekstu. Jego uczestnicy będą mieli również okazję poznać przydatne w nauce platformy edukacyjne.

   

  • OZOBOTY /Magdalena Bartoszak – Pacyńska/ – dla klas 2 i 3 To małe, ale bardzo inteligentne roboty do nauki programowania. Poprzez zabawę uczą logicznego myślenia. Otwierają drzwi do świata informatyki i pracy z programami komputerowymi.

   

  • AKADEMIA SMAKU /Justyna Jarzyna/ – to zajęcia kulinarne dedykowane tylko dla klas 2 i 3, które mają na celu rozwinąć w dzieciach pasję gotowania. Podczas ich trwania uczniowie nabywają praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Uczą się także komponować zdrowe posiłki oraz łączyć odpowiednio smaki. Doskonalą umiejętności bezpiecznego posługiwania się małym sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni. Zapoznają się też z zasadami dotyczącymi serwowania potraw, odpowiedniego nakrywania do stołu oraz estetyki na talerzu.

   

  • KREATYWNI I CIERPLIWI /Anna Kudła/ – to zajęcia z origami, zajęcia dedykowane dla dla klas 1 – 3. Świetna zabawa oraz rozwój na wielu obszarach. W trakcie składania origami pobudzany jest układ nerwowy, który integruje obie półkule mózgowe podczas działania, przez co dziecko może być faktycznie twórcze. Takie zajęcia mają pozytywny wpływ na koordynację, pamięć oraz koncentrację. Uczą logicznego myślenia, systematyczności oraz dokładności. Wymagają też skupienia i  wytrwałości. Uczą przede wszystkim cierpliwości. Dziecko składając origami szlifuje swoje zdolności nie tylko manualne, ale również rozwija percepcję wzrokową i postrzeganie przestrzeni oraz doskonali analizę i syntezę wzrokowo – ruchową. Podejmuje niezwykły wysiłek charakteryzujący się dużą koncentracją. Musi skupić się nad swoją pracą oraz na tym co pokazuje osoba prowadząca zajęcia by osiągnąć pożądane efekty.  Zajęcia prowadzone będą etapami w zależności od poziomu oraz aktywności dziecka. Podczas zajęć:
  • tworzymy według wzoru, wskazówek nauczyciela i własnych pomysłów różnych form orgiami przestrzennego i płaskiego,
  • umożliwiamy rozwój talentów i zdolności,
  • wykorzystujemy nowe formy artystycznej aktywności jako sposobu wspierania rozwoju wyobraźni i wyzwalania aktywności oraz ekspresji twórczej,
  • rozwijamy percepcję manualną oraz wyobraźnię przestrzenną,
  • uczymy prostoty, estetyki, dokładności i dyscypliny.

   

  • KLUB CZYTELNIKA /Kinga Hoza/ – zajęcia dedykowane dla dla klas 1 – 3 Realizowane zagadnienia mają przybliżyć dzieciom otaczający je świat książki w oparciu o własne doświadczenia i przeżycia oraz ich praktyczne działania związane z propagowaniem nauki czytania. Zajęcia te mają wspomóc działania, które zapewnią dzieciom nabycie umiejętności poprawnego, pięknego czytania, poszanowania książki oraz uwrażliwienie uczniów na wartości, jakie daje im rozwój czytelnictwa, między innymi poszerzenie słownictwa, ćwiczenie mowy, trenowanie tempa pracy i natężenia dźwięku. Zajęcia te skierowane są dla uczniów klas 0-3.

   

  • KLUB SZACHOWY /Mariusz Kasznia/ – to zajęcia trwające 2 h lekcyjne, dla klas 1 – 3. Znakomicie wpływają na rozwój  intelektualny dziecka, uczą je logicznego myślenia i strategii. Pobudzają też jego wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują również osobowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczności. Grając w szachy uczeń poznaje smak zwycięstwa oraz gorycz porażki.

   

  • ZAJĘCIA TEATRALNE – szkolna grupa teatralna /Agnieszka Kowalska, Magdalena Bartoszak – Pacyńska/ – czas trwania 1h lekcyjna, dla klas 1 – 3 To zajęcia wprowadzające dzieci w świat sztuki. Dzięki nim ich uczestnicy rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, która staje się wyrazista i melodyjna. Sprzyjają one również umuzykalnieniu, rozwijają płynność ruchów oraz zwiększają poczucie własnej wartości. Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, sprzyja rozładowaniu napięcia i energii oraz przynosi radość i satysfakcję. Wystawiane przez grupę sztuki cieszą się ogromną popularnością i dają małym aktorom wiele satysfakcji.

   

  • ZWINNE RĄCZKI” – to zajęcia z elementami terapii ręki /Sylwia Kwiecińska/ dla klas 0 – 3. Ręce już od początku życia dziecka pełnią ogromną rolę w procesie poznawczym, dzięki nim na wczesnym etapie życia dziecko dotyka, manipuluje, chwyta, co prowadzi do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Terapia ręki odgrywa istotną rolę w kontekście wspierania dziecka w rozwoju. Obserwacje wszelkich nieprawidłowości na wczesnym etapie edukacyjnym dają szansę na możliwość zapobiegania głębszym zaburzeniom oraz zapobiegają utrwalaniu złych nawyków. Głównym celem zajęć jest osiągnięcie sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz poprawa w zakresie techniki pisania – oczywiście na miarę możliwości każdego dziecka. Zajęcia z elementami terapii ręki mają również na celu dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawanie dzięki nim różnych kształtów, struktur, materiałów oraz ich rozróżnianie.

   

  • GRY I ZABAWY Z ELEMENTAMI JĘZYKA MIGOWEGO /Sylwia Kwiecińska/ dla klas 1 – 3 Zajęcia są prowadzone w formie zabaw, podczas których będą pojawiać się także elementy plastyczne i muzyczne. W trakcie zajęć uczniowie będą doskonalić koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, uwagę, pamięć oraz motorykę małą rozwijając prace rąk i palców.

   

  • KOLOROWE MELODIEchór szkolny /Kinga Hoza/ dla klas 1 – 3 Założeniem zajęć umuzykalniających jest ukształtowanie pozytywnej motywacji do muzyki, zapewnienie z nią bezpośredniego kontaktu w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki w najprostszych jej formach oraz przygotowanie odbiorców muzyki. Zajęcia są przystępne dla dzieci z klas 0- 3. Program zajęć przewiduje również naukę i rozwój umiejętności muzycznych tj.: śpiew, ćwiczenia mowy, ruch z muzyką i słuchanie muzyki.

   

  • PIŁKA NOŻNA /Marta Woźniak/ – dla klas 0 – 3. Poprzez grę w piłkę nożną każde dziecko poprawia swoją wytrzymałość, szybkość, siłę oraz koordynację całego ciała. Piłka nożna jako sport grupowy pozwala uczestnikom na utożsamienie się z grupą sympatyków tej samej dyscypliny. To nie tylko zdrowe dla ciała, ale również dla ducha. Uczestnicy zajęć odpowiedzialni są nie tylko za siebie, ale również za współgrających z nimi zawodników. To podczas gry mają możliwość poznania na czym polega wygrana porażka, a w trudnych momentach znajdują  w sobie siłę, aby się podnieść i spróbować znów powalczyć.

   

  • LOGOPEDIA /Klaudia Jakubowska/ – W naszej szkole czeka na dzieci przyjazny gabinet logopedyczny wyposażony w niezbędne pomoce logopedyczne i dydaktyczne. W ramach terapii logopedycznej dzieci będą wykonywać liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest też usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków. Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodniej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

   

  UWAGA!!! Możliwe jest również zorganizowanie nauki innego języka obcego niż proponowany /w zależności od zainteresowania/.

 


UWAGA !

Jeżeli są osoby zainteresowane zajęciami dodatkowymi w innych godzinach to prosimy o zgłoszenie i jeśli utworzy się grupa to postaramy się takie zajęcia zorganizować.
DEKLARACJA na zajęcia dodatkowe SP (2)
ZAJĘCIA DODATKOWE4-7 2023-2024
Regulamin zajęć dodatkowych
Harmonogram zajęć dodatkowych na str. int. (7)
LANG