ZAJĘCIA DODATKOWE

K.J.

Zajęcia dodatkowe w Niepublicznej Szkole Podstawowej.

 

Planowa i zorganizowana opieka nad dzieckiem/uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej szkole, dlatego między godz.11.45 a godz.16.30 oferujemy swoim wychowankom  bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Podstawowym założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, odkrywanie własnych talentów i pasji oraz rozbudzanie chęci do działania. Dzieci to najbardziej wymagający odbiorcy, wiedzący czego chcą. Znając ich potrzeby i pragnienia wychodzimy im naprzeciw proponując zajęcia rozwijające kreatywność, ciekawość oraz poczucie własnej wartości.

Doświadczenie dotyczące organizowania zajęć dodatkowych  w naszej szkole pozwoliło nam skorygować ewentualne błędy. W związku z powyższym tematyka zajęć została usystematyzowana i podzielona w taki sposób, aby każde dziecko/ uczeń miało możliwość uczestniczenia w nich na przestrzeni czterech pierwszych lat nauki w szkole /od zerówki do klasy 3/.

Poniżej przedstawiamy proponowane zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych. Są one kolejno przyporządkowane i nie ma możliwości, aby uczeń klasy np. 3 wybrał zajęcia przeznaczone dla klasy 1.czy drugiej. W trosce o dobro dziecka bardzo prosimy, aby wybierać nie więcej niż pięć zajęć.

Zerówka /5 – 6 latki/

 • KODOWANIE NA DYWANIE /Zuzanna Barczak/ – Nauka programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej to inwestycja w przyszłość, szczególnie w rozwój indywidualny oraz społeczny każdego dziecka. Zabawy w kodowanie i programowanie z wykorzystaniem atrakcyjnych środków i metod dydaktycznych sprawia, że są one bardzo atrakcyjne dla biorących w nich udział dzieci. Wszyscy biorący udział w zajęciach nie tylko będą się świetnie bawić, ale także rozwiną logiczne myślenie oraz będą chętniej podejmować nowe wyzwania. Dzięki zajęciom dzieci rozwijają swoje zainteresowania oraz umiejętności, ale także kształtują wytrwałość w dążeniu do celu. Zajęcia sprawiają, że dziecko z entuzjazmem uczęszcza na nie i jest w nie żywo zaangażowany. Dzięki temu podnosi to jego ambicje i motywuje do dalszej nauki kodowania i programowania. Dzieci w trakcie nauki programowania poprzez zabawę czują się motywowane do aktywnej i samodzielnej działalności, a w rezultacie ułatwia to osiągnięcie wychowankom dojrzałości szkolnej oraz gwarantuje sukces w szkole. Programowanie oraz kodowanie sprawia, że przedstawiamy dzieciom wartościowe oraz kształtujące wykorzystanie sprzętu multimedialnego.
 • TROPICIELE PRZYRODY /Justyna Jarzyna/ – Zajęcia przyrodnicze mają na celu wyposażenie dzieci w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej. Ich uczestnicy będą mieli możliwość bliższego poznania życia i rozwoju dzikich zwierząt, obserwowania ich oraz eksperymentowania.
 • KLUB MŁODEGO NAUKOWCA /Magdalena Wyduba/ – to zajęcia gdzie każde dziecko może zaspokoić swoją dziecięcą ciekawość. Mają one za zadanie pokazać podopiecznym, że nauka może być przyjemna i zabawna. Program zajęć zakłada kształtowanie samodzielności i zdolności do krytycznego myślenia. Ich uczestnicy będą mogli zbadać co można stworzyć z danych elementów, wziąć udział w niezapomnianych eksperymentach, nauczyć się nowych i ciekawych rzeczy.
 • KOLOROWE INSPIRACJE /Magdalena Wyduba/– zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które chcą rozwijać się w zakresie działań plastycznych. Mają za zadanie stymulować wyobraźnię oraz zwiększyć kreatywność. Poprzez różnorodne techniki dajemy dzieciom możliwość eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Nasze zajęcia dają możliwość przeżywania twórczych przygód, poprzez ekscytującą zabawę.

Klasa 1

 • KODOWANIE NA DYWANIE  /Zuzanna Barczak/ – Nauka programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej to inwestycja w przyszłość, szczególnie w rozwój indywidualny oraz społeczny każdego dziecka. Zabawy w kodowanie i programowanie z wykorzystaniem atrakcyjnych środków i metod dydaktycznych sprawia, że są one bardzo atrakcyjne dla biorących w nich udział dzieci. Wszyscy biorący udział w zajęciach nie tylko będą się świetnie bawić, ale także rozwiną logiczne myślenie oraz będą chętniej podejmować nowe wyzwania. Dzięki zajęciom dzieci rozwijają swoje zainteresowania oraz umiejętności, ale także kształtują wytrwałość w dążeniu do celu. Zajęcia sprawiają, że dziecko z entuzjazmem uczęszcza na nie i jest w nie żywo zaangażowany. Dzięki temu podnosi to jego ambicje i motywuje do dalszej nauki kodowania i programowania. Dzieci w trakcie nauki programowania poprzez zabawę czują się motywowane do aktywnej i samodzielnej działalności, a w rezultacie ułatwia to osiągnięcie wychowankom dojrzałości szkolnej oraz gwarantuje sukces w szkole. Programowanie oraz kodowanie sprawia, że przedstawiamy dzieciom wartościowe oraz kształtujące wykorzystanie sprzętu multimedialnego.
 • TROPICIELE PRZYRODY /Justyna Jarzyna/ – Zajęcia przyrodnicze mają na celu wyposażenie dzieci w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej. Ich uczestnicy będą mieli możliwość bliższego poznania życia i rozwoju dzikich zwierząt, obserwowania ich oraz eksperymentowania.
 • KLUB MŁODEGO NAUKOWCA /Magdalena Wyduba/ – to zajęcia gdzie każde dziecko może zaspokoić swoją dziecięcą ciekawość. Mają one za zadanie pokazać podopiecznym, że nauka może być przyjemna i zabawna. Program zajęć zakłada kształtowanie samodzielności i zdolności do krytycznego myślenia. Ich uczestnicy będą mogli zbadać co można stworzyć z danych elementów, wziąć udział w niezapomnianych eksperymentach, nauczyć się nowych i ciekawych rzeczy.
 • KOLOROWE INSPIRACJE /Magdalena Wyduba/ –  zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które chcą rozwijać się w zakresie działań plastycznych. Mają za zadanie stymulować wyobraźnię oraz zwiększyć kreatywność. Poprzez różnorodne techniki dajemy dzieciom możliwość eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Nasze zajęcia dają możliwość przeżywania twórczych przygód, poprzez ekscytującą zabawę.
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE /Anna Tabaczka/ – ich celem jest poszerzenie wiedzy o treści i umiejętności informatyczne. Podczas ich trwania dzieci będą kształtować umiejętność posługiwania się komputerem z podstawowym zakresie, wdrażać się do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych . nauczą się też posługiwać prostym podstawowym programem graficznym oraz edytorem tekstu. Jego uczestnicy będą mieli również okazję poznać przydatne w nauce platformy edukacyjne.

 

Klasa 2

 • AKADEMIA SMAKU /Justyna Jarzyna/ – to zajęcia kulinarne, które mają na celu rozwinąć w dzieciach pasję gotowania. Uczniowie nabędą praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Nauczą się także komponować zdrowe posiłki oraz łączyć odpowiednio smaki. Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się  małym sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni. Zapoznają się też z zasadami dotyczącymi serwowania potraw, odpowiedniego nakrywania do stołu oraz estetyki na talerzu. Na zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość poznawania nowych i ciekawych smaków. Pojawią się też potrawy z różnych stron świata, których smaki na pewno będą zaskakiwać.
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE /Anna Tabaczka/ – ich celem jest poszerzenie wiedzy o treści i umiejętności informatyczne. Podczas ich trwania dzieci będą kształtować umiejętność posługiwania się komputerem z podstawowym zakresie, wdrażać się do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych . nauczą się też posługiwać prostym podstawowym programem graficznym oraz edytorem tekstu. Jego uczestnicy będą mieli również okazję poznać przydatne w nauce platformy edukacyjne.
 • OZOBOTY /Magdalena Bartoszak – Pacyńska/ –  to małe, ale bardzo inteligentne roboty do nauki programowania. Poprzez zabawę uczą logicznego myślenia. Otwierają drzwi do świata informatyki i pracy z programami komputerowymi.
 • PRZYSTANEK SZTUKA /Magdalena Bartoszak – Pacyńska/ –  to zajęcia, które mają na celu zapoznanie uczniów z rożnymi technikami prac plastyczno-technicznych. Podczas zajęć uczniowie nauczą się operować różnymi narzędziami m.in: młotkiem, pędzlami, dłutkiem, laminarką, drukarką, nożyczkami. Uczniowie będą malować na foli, wykonywać prace przestrzenne, tworzyć kolaże, plakaty, wyklejać, lepić , rysować i konstruować.
 •  EKOLUDKI – ZAJĘCIA EKOLOGICZNE /Katarzyna Polanowska/ – Ekologia to zagadnienie , które w owych czasach bardzo często pojawia się w telewizji, prasie , życiu codziennym a także edukacji  dzieci. Edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska powinna stanowić istotną część działalności wychowawczo – dydaktycznej. Na zajęciach ekologicznych „Ekoludki” dzieci nauczą  przestrzegania norm ekologicznych przez samych siebie i innych, promowania zdrowego stylu życia, kształtowania i umacniania pozytywnych przekonań, czynów , zachowań wobec zjawisk i obiektów przyrodniczych i środowiska, kształtowania szacunku do środowiska, zasad postrzegania zależności „człowiek – środowisko”.

Klasa 3

 • AKADEMIA SMAKU /Justyna Jarzyna/ – to zajęcia kulinarne, które mają na celu rozwinąć w dzieciach pasję gotowania. Uczniowie nabędą praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Nauczą się także komponować zdrowe posiłki oraz łączyć odpowiednio smaki. Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się  małym sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni. Zapoznają się też z zasadami dotyczącymi serwowania potraw, odpowiedniego nakrywania do stołu oraz estetyki na talerzu. Na zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość poznawania nowych i ciekawych smaków. Pojawią się też potrawy z różnych stron świata, których smaki na pewno będą zaskakiwać.
 • OZOBOTY /Magdalena Bartoszak – Pacyńska/ – to małe, ale bardzo inteligentne roboty do nauki programowania. Poprzez zabawę uczą logicznego myślenia. Otwierają drzwi do świata informatyki i pracy z programami komputerowymi.
 • PRZYSTANEK SZTUKA /Magdalena Bartoszak – Pacyńska/ –  to zajęcia, które mają na celu zapoznanie uczniów z rożnymi technikami prac plastyczno-technicznych. Podczas zajęć uczniowie nauczą się operować różnymi narzędziami m.in: młotkiem, pędzlami, dłutkiem, laminarką, drukarką, nożyczkami. Uczniowie będą malować na foli, wykonywać prace przestrzenne, tworzyć kolaże, plakaty, wyklejać, lepić , rysować i konstruować.
 • EKOLUDKI – ZAJĘCIA EKOLOGICZNE /Katarzyna Polanowska/ – Ekologia to zagadnienie , które w owych czasach bardzo często pojawia się w telewizji, prasie , życiu codziennym a także edukacji  dzieci. Edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska powinna stanowić istotną część działalności wychowawczo – dydaktycznej. Na zajęciach ekologicznych „Ekoludki” dzieci nauczą  przestrzegania norm ekologicznych przez samych siebie i innych, promowania zdrowego stylu życia, kształtowania i umacniania pozytywnych przekonań, czynów , zachowań wobec zjawisk i obiektów przyrodniczych i środowiska, kształtowania szacunku do środowiska, zasad postrzegania zależności „człowiek – środowisko”.

 

Poniżej przedstawiamy również zajęcia, z których mogą skorzystać dzieci/ uczniowie niezależnie do której klasy uczęszczają – jest to oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana do wszystkich najmłodszych dzieci/ uczniów  naszej placówki.

 •  JĘZYK ANGIELSKI /dzieci młodsze – Zuzanna Barczak; dzieci starsze – Katarzyna Kirowska/ – Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego powstały w celu rozwijania umiejętności językowych. Celem nauczania jest opanowanie podstaw komunikacyjnych języka, poszerzanie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz zmotywowanie i przygotowanie uczniów do dalszej nauki języka angielskiego na wyższych szczeblach edukacji. Podczas zajęć dzieci będą rozwijać umiejętność słuchania, mówienia, rozumienia poleceń i kontekstu wypowiedzi przez nauczyciela. Jednak jednym z najważniejszych punktów zajęć będą gry i zabawy, piosenki ruchowe, bajki w języku angielskim,  nie zabraknie również zajęć plastycznych oraz gier multimedialnych.
 • LOGOPEDIA /Klaudia Jakubowska/ –  W naszej szkole czeka na dzieci przyjazny gabinet logopedyczny wyposażony w niezbędne pomoce logopedyczne i dydaktyczne. W ramach terapii logopedycznej dzieci będą wykonywać liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest też usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków. Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodniej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.
 •  GRY ZESPOŁOWE /Marta Woźniak/ – to zabawy, które doskonale rozwijają umiejętności interpersonalne. Ich uczestnicy poprzez zabawę uczą się współpracy, przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej czy tak ważnej sprawności, jaką jest słuchanie innych osób. Grupowe interakcje z innymi dziećmi uczą także rywalizacji oraz przydatnej umiejętności przegrywania, której tak trudno nauczyć się, bawiąc się tylko z rodzicami.
 •  ZAJĘCIA SZACHOWE /Michał Szymenderski/ – to zajęcia znakomicie wpływające na rozwój  intelektualny dziecka, uczące go logicznego myślenia, strategii, pobudzające wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują również osobowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczności. Grając w szachy uczeń poznaje smak zwycięstwa oraz gorycz porażki.

 

 • TENIS ZIEMNY /Marcin Łuczak/ – zajęcia te bardzo pozytywnie wpływają na zdrowy rozwój każdego dziecka. – rozwój koordynacji ruchowej czy intelektualny. Mają też wpływ na usamodzielnienie i  kształtowanie charakteru. Są zdrową sportową rywalizacją, pozwalają udoskonalić koordynację ruchową. Pozytywnie również „rozładowują” nadmiar energii i uczą dyscypliny.

 PIŁKA NOŻNA /Kamil Kudła/ – Poprzez grę w piłkę nożną każde dziecko  poprawia swoją wytrzymałość, szybkość, siłę oraz koordynację całego ciała. Piłka nożna jako sport grupowy pozwala uczestnikom na utożsamienie się z grupą sympatyków tej samej dyscypliny. To nie tylko zdrowe dla ciała, ale również dla ducha. Uczestnicy zajęć odpowiedzialni są nie tylko za siebie, ale również za współgrających z nimi zawodników. To podczas gry mają możliwość poznania na czym polega wygrana porażka, a w trudnych momentach znajdują  w sobie siłę, aby się podnieść i spróbować znów powalczyć.

 

UWAGA!!! Możliwe jest również zorganizowanie nauki innego języka obcego niż proponowany /w zależności od zainteresowania/.


UWAGA !

Jeżeli są osoby zainteresowane zajęciami dodatkowymi w innych godzinach to prosimy o zgłoszenie i jeśli utworzy się grupa to postaramy się takie zajęcia zorganizować.