Studia

Jednolite studia magisterskie

Zwiń wiersz

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

450 PLN miesięcznie

Zgodnie z ustawową likwidacją studiów podyplomowych i studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu magistra serdecznie zapraszamy na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci studiów licencjackich mogą ubiegać się o przyjęcie na IV rok studiów.

I stopnia - Pedagogika

Zwiń wiersz

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i gerontologia

450 PLN miesięcznie

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny.

Doradztwo zawodowe

450 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w: agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w biurach karier, w działach kadr i działach personalnych różnych przedsiębiorstw, w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy, przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, w Urzędach Administracji Państwowej.

Resocjalizacja i socjoterapia

450 PLN miesięcznie

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

I stopnia - Ekonomia

Zwiń wiersz

Systemy logistyczne przedsiębiorstw i handel krajowy i zagraniczny

450 PLN miesięcznie

Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej i poszerzonej wiedzy z zakresu ekonomii, ukierunkowanej na wiedzę i umiejętności z logistyki, systemów logistycznych przedsiębiorstw a także handlu zagranicznego i krajowego, ze szczególnym naciskiem na międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Rachunkowość i podatki

450 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębianie wiedzy z zakresu bilansoznawstwa, systemów informatycznych w rachunkowości, analizy finansowej, rachunkowości grup kapitałowych, rewizji finansowej i analizy wartości oraz wykorzystywania informacji statystycznych w rachunkowości.

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

450 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, produktów i operacji bankowych, rachunkowości instytucji finansowych oraz norm prawnych regulujących rynek finansowy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i ekonomika przedsiębiorstw

450 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w szczególności w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim.

Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji

450 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania w administracji, jak również posiądzie umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Ponadto będzie przygotowany do opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego.

I stopnia - Informatyka

Zwiń wiersz

Informatyka - specjalność nauczycielska

600 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy jako nauczyciel informatyki i technologii informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Informatyka stosowana

600 PLN miesięcznie

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Systemy sztucznej inteligencji

600 PLN miesięcznie

Studia przeznaczone dla osób lubiących rozwiązania sieciowe, automatykę, systemy kontroli, monitoringu z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, a tym samym jej implementacja pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji. Wykorzystane zostanie komputerowa analiza obrazu, temperatury i innych parametrów ułatwiających wykrycie np. intruza, anomalii sieciowych, niebezpieczeństwa ataku sieciowego, rozpoznawania obiektów.

Grafika komputerowa i projektowanie gier

600 PLN miesięcznie

Grafika komputerowa i projektowanie gier to propozycja kształcenia, która odpowiada na realia współczesnego rynku pracy. Odnajdą się tutaj pasjonaci gier komputerowych, którzy chętnie zapoznają się z inżynierią oprogramowania, projektowaniem i realizacją gier komputerowych, a także chcą poznać metody i algorytmy grafiki komputerowej, których używa się w grach i symulacjach.

Informatyzacja przedsiębiorstw

600 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę na temat informatyzacji przedsiębiorstw, która wspomaga odpowiednie zarządzanie procesami firmy, a co za tym idzie pozwala podnieść jej wydajność i efektywność. Nowoczesne rozwiązania IT wspomagają organizacje w wykonywaniu poszczególnych zadań. Obecnie modernizacja i wzrost efektywności możliwy jest właśnie dzięki wdrożeniu kolejnych rozwiązań informatycznych.

I stopnia - Dietetyka

Zwiń wiersz

Dietetyka w sporcie i rekreacji

450 PLN miesięcznie

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Poradnictwo dietetyczne

450 PLN miesięcznie

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

I stopnia - Praca Socjalna

Zwiń wiersz

Praca socjalna

450 PLN miesięcznie

Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne.

I stopnia - Filologia

Zwiń wiersz

Filologia angielska w biznesie

450 PLN miesięcznie

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska w biznesie wykazuje się biegłym opanowaniem języka angielskiego w mowie i w piśmie, solidnym wykształceniem w dziedzinie wiedzy o języku.

Filologia angielska - nauczycielska

450 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności otrzymuje przepustkę nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługujących się dojrzałą angielszczyzną. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczność biznesowego języka angielskiego.

II stopnia - Filologia

Zwiń wiersz

Filologia

PLN miesięcznie

Uczelnia ubiega się o możliwość...

II stopnia - Pedagogika

Zwiń wiersz

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

450 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Studia adresowane są do osób, które chcą świadczyć profesjonalną pomoc w zakresie doradzania i wspomagania rozwoju zawodowego młodzieży i osób dorosłych na stanowisku doradcy zawodowego w różnych instytucjach związanych z przygotowaniem do poruszania się na rynku pracy.

Pedagogika ogólna

450 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Pedagogika ogólna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna

450 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Praca socjalna i resocjalizacja to nieodłączne elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

II stopnia - Ekonomia

Zwiń wiersz

Systemy logistyczne przedsiębiorstw i handel krajowy i zagraniczny

450 PLN miesięcznie

Program studiów umożliwia poszerzenie kwalifikacji do pracy w zakresie systemów logistycznych przedsiębiorstw na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane systemy logistyczne.

Rachunkowość i podatki

450 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

450 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i ekonomika przedsiębiorstw

450 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli

Ekonomia ogólna

450 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

II stopnia - Dietetyka

Zwiń wiersz

Poradnictwo dietetyczne ogólne

500 PLN miesięcznie - tylko 3 semestry

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka.

Dietetyka sportowa

500 PLN miesięcznie - tylko 3 semestry

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka.

Psychodietetyka

500 PLN miesięcznie - tylko 3 semestry

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka.

II stopnia - Informatyka

Zwiń wiersz

Studia II stopnia - Informatyka

Studia II stopnia

Uczelnia ubiega się o możliwość utworzenia studiów II stopnia na kierunku informatyka. Wniosek jest w trakcie opiniowania przez MEiN oraz PKA.

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Zwiń wiersz

E-Biznes

500 PLN miesięcznie

Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia e-biznesu bądź pracy na stanowiskach związanych z e-commerce.

Digital Marketing

500 PLN miesięcznie

Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku Digital Marketing Specjalist oraz stanowisk pokrewnych związanych z szeroko rozumianym e-marketingiem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

400 PLN miesięcznie

Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy .

Rachunkowość i podatki

400 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych; analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstw; sporządzania sprawozdań finansowych; przeprowadzania kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach sektora publicznego. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Psychologia w zarządzaniu i biznesie

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest kształtowanie kompetencji i umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania. Wiedza ta jest niezbędna menagerom do skutecznych działań w obszarach takich jak: budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów. Podbudowa psychologiczna daje managerom większą pewność i skuteczność w działaniu. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i organizacji pracy, oraz umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników.

HR Business

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest przygotowanie zawodowe do pełnienia roli HR BP. Studia skierowane są do osób, które planują pracę lub już pracują w obszarze zarządzania ludźmi i rozwijają swój warsztat pracy w kierunku umożlwiający pełnienie roli HR partnera lub pracy w działach HR.

Finanse i bankowość

400 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie problematyki funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego; usług bankowych i finansowych, zarządzania bankiem oraz instytucją finansową; pieniądza i systemów pieniężnych, funkcjonowania rynków finansowych i inwestycyjnych.

Ekonomika przedsiębiorstw

400 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

400 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Studia Podyplomowe - Pedagogika

Zwiń wiersz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

360 PLN miesięcznie

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej z psychologii lub posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu

360 PLN miesięcznie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia podyplomowe z PRZGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO są prowadzone tylko do nauczania jednego przedmiotu. W WWSSE można równolegle studiować na studiach podyplomowych do nauczania większej ilości przedmiotów, jest to możliwe, gdyż część przedmiotów jest taka sama. W celu rekrutacji należy złożyć odrębne podania na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego do nauczania danego przedmiotu.

Podstawy przedsiębiorczości

360 PLN miesięcznie

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Kwalifikacje: Uczestnicy studiów nabywają prawo do nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.

Pedagogika resocjalizacyjna

360 PLN miesięcznie

Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

360 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach oświatowych, oraz do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, do prowadzenie szkolnego zespołu zajęć pozalekcyjnych, oraz pełnienia funkcji wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym.

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

400 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Organizacja i zarządzanie oświatą

400 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje niezbędne do zarządzania szkołą lub placówką oświatową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. Dz. U. nr 89, poz. 826, z późn. zm.)

Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem

400 PLN miesięcznie

Celem jest przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania informatyki i zajęć komputerowych w różnych typach szkół oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji w zakresie nauczania programowania

Logopedia

440 PLN miesięcznie

Ukończenie studiów podyplomowych 4 semestralnych daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

400 PLN miesięcznie

studia siekrowane są do absolwentów kierunków takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

440 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

400 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Edukacja dla bezpieczeństwa

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia

360 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: uzyskanie uprawnień do zajmowania stanowiska bibliotekarza we wszystkich typach placówek oświatowych.

Studia Podyplomowe – Informatyka

Zwiń wiersz

Informatyka stosowana

400 PLN miesięcznie

Cel studiów: zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także będzie twórczym projektantem rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Informatyka i technologie informacyjne

400 PLN miesięcznie

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest: nadanie kwalifikacji do nauczania informatyki i technologii informacyjnych. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: STRONA W BUDOWIE

Studia Podyplomowe – Dietetyka

Zwiń wiersz

Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: przygotowanie do prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej w tym konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów prozdrowotnych w szkołach lub innych instytucjach oraz nadzorowania przedsięwzięć prozdrowotnych.

LANG