Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe Ekonomia

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Opis kierunku

Specjalistyczna wiedza w obszarze ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania to: teorie przedsiębiorstwa jako pomysł na dobre przedsiębiorstwo, umiejętność zakładania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, znajomość strategii przedsiębiorstw jako instrumentu konkurencyjności, wiedza o rolach właściciela, menedżera, pracowników oraz klientów w rozwoju przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu
przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji. Specjalistyczna wiedza w obszarze ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania to: teorie przedsiębiorstwa jako pomysł na dobre przedsiębiorstwo, umiejętność zakładania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, znajomość strategii przedsiębiorstw jako instrumentu konkurencyjności, wiedza o rolach właściciela, menedżera, pracowników oraz klientów w rozwoju przedsiębiorstwa.

Ilość semestrów: 2

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG