Program studiów I stopnia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów I stopnia kierunek ekonomia profil ogólnoakademicki

KARTY PRZEDMIOTU

Analiza ekonomiczna

Bankowość

BHP

Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa

Controlling

Edukacja zdrowotna

Ekonometria

Ekonomia integracji europejskiej

Elementy prawa

Elementy prawa międzynarodowego

Fazy logistyki

Finanse przedsiębiorstw

Finanse publiczne

Gospodarka regionalna

język angielski semestr 1

język angielski semestr 2

język angielski semestr 3

język angielski semestr 4

język angielski semestr 5

język angielski semestr 6

język niemiecki semestr 1

język niemiecki semestr 2

język niemiecki semestr 3

język niemiecki semestr 4

język niemiecki semestr 5

język niemiecki semestr 6

Makroekonomia

Marketing cyfrowy

Matematyka finansowa

Matematyka

Metody wyceny projektów gospodarczych

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Mikroekonomia

Negocjacje handlowe

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie

Outsourcing w biznesie

Pedagogika pracy

Planowanie strategiczne i biznesplan

Podstawy logistyki

Podstawy marketingu

Podstawy nauki o finansach

Polityka gospodarcza

Polityka społeczna

Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

Praktyka zawodowa

Prawo finansów publicznych

Prawo handlowe

Prawo konstytucyjne

Prognozowanie i symulacja

Psychologia pracy

Psychologia

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość

Rozliczenia pieniężne

Rynki finansowe

Seminarium dyplomowe_ogólnoakademicki_s.4

Seminarium dyplomowe_ogólnoakademicki_s.5

Seminarium dyplomowe_ogólnoakademicki_s.6

Statystyka opisowa

System podatkowy

Technologie informacyjne

Ubezpieczenia

Współczene koncepcje filozofii i etyki

Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania

wychowanie fizyczne sem. 1

wychowanie fizyczne sem. 2

wychowanie fizyczne sem. 3

wychowanie fizyczne sem. 4

Zarys prawa administracyjnego

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami gospodarczymi

Zarządzanie w administracji publicznej

Zastosowanie komputerów

 

 

 

 

LANG