Informacje ogólne

Wydział Nauk Społecznych w Kaliszu
Dziekanat i Biuro Obsługi Studentów Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu
ul. Częstochowska 44
62-800 Kalisz
Infolinia : +48 501647336
+48 884042828
tel.: (+48) 660 760 322
e-mail: dziekanat.kalisz@wwsse.pl

Godziny pracy: 9.00-17.00 (za wyjątkiem wtorku)

 Rektor

   Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

w Kaliszu

Prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr

 

Pełnomocnik Rektora WASE

Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu

mgr Agnieszka Bartosik

Wydział Nauk Społecznych w Kaliszu
Dziekanat i Biuro Obsługi Studentów Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu
ul. Częstochowska 44
62-800 Kalisz
Infolinia : +48 501647336
+48 884042828
tel.: (+48) 660 760 322
e-mail: dziekanat.kalisz@wwsse.pl

Godziny pracy: 9.00-17.00 (za wyjątkiem wtorku)

Druki do pobrania