Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Praktyki

PRAKTYKI

WYDZIAŁ EKONOMICZNY


Deklaracja na praktyki dla studiów I, II stopnia, JSM – pobierz 


Studia I stopnia EKONOMIA

Program praktyk – Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami

Program praktyk – Rachunkowość finansowa

Program praktyk – Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Program praktyk – Handel krajowy i zagraniczny

Program praktyk – Systemy logistyczne przedsiębiorstw

Program praktyk – Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji

Program praktyk – Ekonomia przestrzenna 

 

Studia I stopnia INFORMATYKA

Program praktyk – Informatyka stosowana

Program praktyk – Informatyka stosowana specjalność nauczycielska

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Jednolite Studia Magisterskie

Program praktyk – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Studia I stopnia – PEDAGOGIKA

Program praktyk – Doradztwo zawodowe

Program praktyk – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Program praktyk – Resocjalizacja i socjoterapia

 

Studia I stopnia – PRACA SOCJALNA

Program praktyk – Praca socjalna

 

Studia I stopnia – FILOLOGIA

Program praktyk – Filologia angielska specjalność biznesowa

Program praktyk – Filologia angielska specjalność nauczycielska

 

 

Studia II stopnia PEDAGOGIKA

Program praktyk – Pedagogika ogólna

Program praktyk – Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Program praktyk – Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna

 

Studia Podyplomowe


Deklaracja na praktyki – studia podyplomowe – pobierz


Dokumenty do zwolnienia z praktyk – studia podyplomowe – pobierz


Programy praktyk

Program praktyk – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Program praktyk – Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu

Program praktyk – Logopedia

Program praktyk – Pedagogika korekcyjna

Program praktyk – Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Program praktyk – Organizacja i zarządzanie oświatą

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Studia I stopnia

Program praktyk Dietetyka – profil praktyczny