Zespół Szkół Akademickich

Szkoła Podstwowa

NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JEST BEZPŁATNA 

Szkoła podstawowa powstała w 2014 roku na początku jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Szkoła niepubliczna zawiesiła działalność 31 sierpnia 2022 roku i powstała z dniem  01 września 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 1 – Akademicka już jako szkoła publiczna. Szkoła nie ma ustalonego obwodu. W szkole podstawowej zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania.  Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania. Dysponuje kompleksem nowoczesnych budynków, otoczonych zielenią. W szkole pracują wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem, zaangażowani i przyjaźni lecz wymagający. Nauczyciele znają swoich uczniów i stwarzają im atmosferę ciepła, bezpieczeństwa, przyjaźni i serdeczności. Szkoła rozwija pasje i zainteresowania uczniów, oferując szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych np. taniec, plastyka, warsztaty sceniczne, mały odkrywca, zajęcia komputerowe, tenis ziemny, piłka nożna, muzyka, język angielski, język rosyjski, język francuski itd. Szkoła organizuje wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty dla dzieci np. warsztaty czekoladowe czy mydełkowe, zielone szkoły. W szkole funkcjonuje również świetlica szkolna ( bezpłatna),  w której dzieci mogą przebywać w godzinach od 6.30 do 16.30

LANG