Biuletyn informacji publicznej

Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej – Akademia Nauk Stosowanych

Uczelnia jest niepubliczną szkołą wyższą, została założona przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW – 3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych pod nr 333.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem naszej uczelni było utworzenie w 2011 roku Zespołu Szkół Akademickich, w ramach którego funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Akademickie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące.

Z radością informujemy, przyjaciół i sympatyków naszej szkoły oraz całe społeczeństwo, że Ministerstwo Edukacji i Nauki potwierdziło, iż nasza Uczelnia spełnia wymogi, aby zostać

Akademią Nauk Stosowanych. W dniu 1 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na zmianę nazwy – Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej na nazwę Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej – Akademia Nauk Stosowanych.

Formalnie jako Akademia WWSSE w Środzie Wlkp. rozpocznie funkcjonowanie od 1 października 2022 r.