Studenci z niepełnosprawnościami

W WASE w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych działa system wsparcia adekwatnego do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Zaangażowani w ten system wsparcia są wszyscy nauczyciele akademiccy i pracownicy Uczelni.  Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów z niepełnosprawnością mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.

Finansowa forma wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno

 z orzeczeń:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Udogodnienia dla studentów z niepełnosprawnościami w budynku

WASE w Środzie Wlkp.

 

Studentom z niepełnosprawnościami WASE zapewnia łatwy dostęp do budynków uczelni, poprzez zaprojektowane podjazdy, toalety oraz windę, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto z myślą o niwelowaniu barier architektonicznych studenci niepełnosprawni, także na wózkach inwalidzkich, mogą bezproblemowo przemieszczać się pomiędzy salami wykładowymi, które również zostały dostosowane do ich potrzeb (szerokie drzwi, płaskie powierzchnie bez uskoków).

Biblioteko-czytelnia posiada udogodnienia dla studentów z niepełnosprawnościami takie jak:
– sprzęt dla osób słabowidzących, oraz słabosłyszących: cyfrowa lupa (stanowisko nr 1), zestaw słuchawkowy (stanowisko nr 4), dedykowana klawiatura dla osób słabowidzących (stanowisko nr 2) oraz oprogramowanie wbudowane w system Windows ‘Ułatwienia dostępu’ w postaci lektora czytającego wybrane elementy na komputerze dla osób słabowidzących. Słuchawki przeznaczone dla osób korzystających z komputera zapewniają komfort pracy użytkowników, a także nie przeszkadzają pozostałym użytkownikom z korzystania z biblioteko-czytelni.

LANG