Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacja” ustanowiona została przez prof. dr. hab. Ireneusza Kubiaczyka aktem notarialnym z dnia 11.04.2002 r.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr. 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu fundacji.

Fundacja Edukacja jest organizacją pożytku publicznego – wpis w krajowym rejestrze sądowym pod numerem 0000112797.

Fundacja Edukacja jest założycielem Wielkopolskiej Akademii  Społeczno –  Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych.

 

LANG