Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych

Uczelnia

Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 333.

Decyzją nr DSW-WNN.8014.252.2021 z dnia 01.12.2021 roku Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na zmianę nazwy Uczelni. Od 1.10.2022 roku WWSSE zmieni nazwę na Wielkopolską Akademię Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej – Akademię Nauk Stosowanych.

Uczelnia prowadzi studia  magisterskie, inżynierskie, licencjackie oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, dietetyka, ekonomia,  informatyka, filologia.

Kolejnym  ważnym przedsięwzięciem naszej uczelni było utworzenie w 2011 roku Zespołu Szkół Akademickich, w ramach którego funkcjonuje  Niepubliczne Przedszkole,  Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące.

Kadra naukowo – dydaktyczna rekrutuje się z wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz uznanych, doświadczonych praktyków. Wszystko to sprawia, ze nasza uczelnia w pełni odpowiada  europejskim  standardom kształcenia wyższego.

Zachęcam i zapraszam do studiowania w WASE.

Zapewniam, że tak jak dotychczas studia w Środzie Wielkopolskiej, były na dobrym poziomie, z bardzo dobrą kadrą dydaktyczną oraz co bardzo ważne – najtańsze w regionie, tak będzie i teraz.

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
Rektor Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
Założyciel i Prezes Fundacji Edukacja
LANG