Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych

REKRUTACJA  2024/2025 – ZAPRASZAMY 

 

OFERTA STUDIÓW:

WYMAGANE DOKUMENTY

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE):

WYMAGANE DOKUMENTY

 STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE: 

 • wypełniony formularz podania PODANIE TUTAJ,
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • zdjęcie cyfrowe legitymacyjne 3,5×4,5cm w formacie JPG (należy wgrać do systemu QAcademy),
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

WYMAGANE DOKUMENTY

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

WYMAGANE DOKUMENTY

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • wypełniony formularz podania PODANIE TUTAJ,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu – jeżeli kandydat posiada),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy WZÓR UMOWY
 • niektóre specjalności adresowane są dla kandydatów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz Studia — studia podyplomowe)

Rekrutacja online

REKRUTACJA ONLINE – KLIKNIJ TUTAJ

Instrukcja logowania QAcademy


 

OPŁATY ZA STUDIA

STACJONARNE (WEEKENDOWE)

TAKIE SAME JAK NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH:

Opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025

STUDIA I STOPNIA

kierunek

WPISOWE

0 zł 

Czesne za rok Czesne za semestr

Płatność ratalna

(12 rat)

Pedagogika (6 sem.)

0 zł

5400 zł*

2700 zł

450 zł

Praca socjalna (6 sem.)

0 zł

5400 zł*

2700 zł

450 zł

Ekonomia (6 sem.)

0 zł

5400 zł*

2700 zł

450 zł

Informatyka (6,7 sem.)

0 zł

7200 zł*

3600 zł

600 zł

Dietetyka (6 sem.)

0 zł

5400 zł*

2700 zł

450 zł

Filologia angielska

(6 sem.)

0 zł

5400 zł*

2700 zł

450 zł

STUDIA II STOPNIA

Dietetyka (3 sem.)

0 zł

6000 zł*

3000 zł

500 zł

Pedagogika (4 sem.)

0 zł

5400 zł*

2700 zł

450 zł

Ekonomia (4 sem.)

0 zł

5400 zł*

2700 zł

450 zł

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

(10 sem.)

0 zł

5400 zł* 2700 zł

450 zł

*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki, 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025
STUDIA PODYPLOMOWE
Kierunek/specjalność wpisowe Czesne za semestr Czesne miesięczne / płatne przez 5 m-cy w semestrze/
PEDAGOGIKA
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia (3 sem) 150 1800 360
Edukacja dla bezpieczeństwa (3 sem) 150 2000 400
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 sem) 150 2000 400
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 sem) 150 2200 440
Logopedia (4 sem) 150 2200 440
Metodyka i metodologia pracy socjalnej (2 sem) 150 2000 400
Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem (3 sem) 150 2000 400
Organizacja i zarządzanie oświatą  (2 sem) 150 2000 400
Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)  (3 sem) 150 2000 400
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 sem) 150 1800 360
Pedagogika resocjalizacyjna  (3 sem) 150 1800 360
Podstawy przedsiębiorczości (2 sem) 150 1800 360
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu (3 sem) 150 1800 360
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 sem) 150 1800 360
EKONOMIA
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 sem) 150 2000 400
Digital marketing (2 sem) 150 2500 500
E-biznes (2 sem) 150 2500 500
Ekonomika przedsiębiorstw (2 sem) 150 2000 400
Finanse i bankowość (2 sem) 150 2000 400
HR business (2 sem) 150 2000 400
Psychologia w zarządzaniu i biznesie (2 sem) 150 2000 400
Rachunkowość i podatki (2 sem) 150 2000 400
Zarządzanie zasobami ludzkimi  (2 sem) 150 2000 400
INFORMATYKA
Informatyka i technologie informacyjne (3 sem) 150 2000 400
Informatyka stosowana (2 sem) 150 2000 400
DIETETYKA
Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką (2 sem) 150 2000 400

 

ULGI DLA STUDENTÓW

 

1. Ulga prorodzinna.

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego wniosku)* z  czesnego o 50%.

*Wniosek można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (wniosek należy złożyć w Dziekanacie do dnia 31 października). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który został złożony wniosek.

LANG