Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Rekrutacja

REKRUTACJA  CIĄGŁA – ZAPRASZAMY 

 

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych.

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE):

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), jednolitych studiów magisterskich (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu – jeżeli kandydat posiada),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie  3,5×4,5cm,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

Podyplomowe

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu – jeżeli kandydat posiada),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy WZÓR UMOWY
 • niektóre specjalności adresowane są dla kandydatów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz Studia — studia podyplomowe)

 STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

Rekrutacja online

Portal WASE

Instrukcja do logowania

OPŁATY ZA STUDIA

STACJONARNE (WEEKENDOWE)

TAKIE SAME JAK NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH:

Opłaty  dla osób rozpoczynających  studia w roku akademickim 2022/2023

STUDIA I STOPNIA

kierunek

WPISOWE Czesne za rok Czesne za semestr

Płatność ratalna

(12 rat)

Pedagogika

0 zł

3840 zł

1920 zł

320 zł

Praca socjalna

0 zł

3840 zł

1920 zł

320 zł

Ekonomia

0 zł

3840 zł

1920 zł

320 zł

Informatyka

0 zł

4500 zł

2250 zł

375 zł

Dietetyka

0 zł

3840 zł

1920 zł

320 zł

Filologia: angielska, germańska, rosyjska

0 zł

3840 zł

1920 zł

320 zł

STUDIA II STOPNIA

Dietetyka – NOWOŚĆ

(3 semestry)

0 zł

6000 zł

3000 zł

500 zł

Pedagogika (4 sem.)

0 zł

4200 zł

2100 zł

350 zł

Ekonomia (4 sem.)

0 zł

4200 zł

2100 zł

350 zł

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

0 zł

4500 zł 2250 zł

375 zł

*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki, 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2022/2023
STUDIA PODYPLOMOWE
Kierunek/specjalność wpisowe Czesne za semestr Czesne miesięczne / płatne przez 5 m-cy w semestrze/
PEDAGOGIKA
Akademia profesjonalnego mediatora (2 sem) 150 2000 400
Akademia tutoringu szkolnego (2 sem) 150 2000 400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia (3 sem) 150 1600 320
Coaching i mentoring (2 sem) 150 2000 400
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym i coachingiem kariery (3 sem) 150 1600 320
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem kariery i nauczanie Przedsiębiorczości  (3 sem) 150 1800 360
Edukacja dla bezpieczeństwa (3 sem) 150 1600 320
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną           (3 sem) 150 1800 360
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) (3 sem) 150 2000 400
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) (3 sem) 150 2000 400
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu               (3 sem) 150 1600 320
Logopedia (4 sem) 150 1800 360
Metodyka i metodologia pracy socjalnej (2 sem) 150 1800 360
Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem           (3 sem) 150 1800 360
Neurologopedia (2 sem) 150 2000 400
Organizacja i zarządzanie oświatą  (2 sem) 150 1600 320
Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)  (3 sem) 150 1600 320
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 sem) 150 1600 320
Pedagogika resocjalizacyjna  (3 sem) 150 1600 320
Podstawy przedsiębiorczości (2 sem) 150 1600 320
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu (3 sem) 150 1600 320
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 sem) 150 1600 320
EKONOMIA
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 sem) 150 1800 360
Ekonomika przedsiębiorstw (2 sem) 150 1600 320
Finanse i bankowość (2 sem) 150 1600 320
HR business (2 sem) 150 1800 360
Psychologia w zarządzaniu i biznesie (2 sem) 150 1800 360
Rachunkowość i podatki (2 sem) 150 1600 320
Zarządzanie zasobami ludzkimi  (2 sem) 150 1600 320
INFORMATYKA
Informatyka i technologie informacyjne (3 sem) 150 1800 360
Informatyka stosowana (2 sem) 150 1800 360
DIETETYKA
Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką (2 sem) 150 1600 320

ULGI DLA STUDENTÓW

 

1. Ulga prorodzinna.

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 31 października). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.