Dokumenty ogólne

Dokumenty ogólne

Regulamin Biblioteki WASE

REGULAMIN STUDIÓW WASE – 2022

Regulamin Studiów Podyplomowych WASE

STATUT WASE 2022

Misja i strategia rozwoju WASE

Decyzja utworzenia WWSSE

Decyzja MEiN – wyrażenie zgody na zmianę nazwy Uczelni na Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej-Akademia Nauk Stosowanych

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2022.2023

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2023.2024.WASE

Zarządzenie w sprawie ulg w opłatach 2023.2024

Uchwała Senatu nr 1.06.2021 WWSSE

Uchwała Senatu nr 1.06.2022 WWSSE

 

LANG