Dokumenty ogólne

Dokumenty ogólne

Regulamin Biblioteki WASE

REGULAMIN STUDIÓW WASE – 2022

Regulamin Studiów Podyplomowych WASE

STATUT WASE 2022

Misja i strategia rozwoju WASE

Decyzja utworzenia WWSSE

Decyzja MEiN – wyrażenie zgody na zmianę nazwy Uczelni na Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej-Akademia Nauk Stosowanych

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2023.2024.WASE

Zarządzenie w sprawie ulg w opłatach 2023/2024

Uchwała Senatu nr 4.01.2024 z dnia 12.01.2024 r. w sprawie zasad rekrutacji, warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2024.2025

WSZJK – WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zarządzenie Rektora nr 3.2.2024 z dnia 17.02.2024 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz procedur obowiązujacych przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA

 

 

 

LANG