Dokumenty ogólne

Dokumenty ogólne

REGULAMIN STUDIÓW WASE – 2022doc

Regulamin Studiów Podyplomowych WASE

STATUT WASE 2022

Decyzja utworzenia WWSSE

Decyzja MEiN – wyrażenie zgody na zmianę nazwy Uczelni na Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej-Akademia Nauk Stosowanych

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2022.2023