Zespół Szkół Akademickich

Szkoła

Zespół Szkół Akademickich to kameralna szkoła położona w centrum Środy Wielkopolskiej. Została utworzona w 2011 r. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 1 – Akademicką ,  Liceum Ogólnokształcące nr I – Akademickie jest Wielkopolska Akademia Społeczno- Ekonomiczna w Środzie Wlkp. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola Akademickiego organem prowadzącym jest Fundacja Edukacja.

Władze Fundacji Edukacji 
Zarząd Fundacji Edukacja
Ireneusz Kubiaczyk – Prezes Fundacji Edukacja
Aneta Sikorska – Nowak – członek zarząduKatarzyna Jastrząb – członek zarządu
Monika Ciszewska – członek zarządu
Komisja rewizyjna
Mirosław Krzyśko

Wojciech Piotr
Józef Telega
Rada Fundacji
Irena Kubiaczyk – przewodnicząca Rady – członek senatu WASE
Beata Kubiaczyk – członek Rady
Piotr Kubiaczyk- członek Rady
Władze WASE
Rektor – prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
Prorektor – prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak
Prorektor – doc. dr Przemysław Frąckowiak
Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu – prof. WASE dr Dorota Domagała
Dziekan Wydziału Ekonomicznego – prof. WASE dr inż. Artur Kisiołek
Pani Irena Kubiaczyk jako przewodnicząca Rady Fundacji Edukacji oraz członek senatu WASE wspiera działalność dyrektora Zespołu Szkół Akademickich.

      DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH NALEŻĄ:

 – NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMICKIE

–  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1- AKADEMICKA

                 –  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I- AKADEMICKIE

Zespół Szkół Akademickich :

– zatrudnia nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje;
– realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania, uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego;
– stosuje, ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
– prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, ustaloną dla szkół publicznych.

 

Obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr inż. Katarzyna Jastrząb.

Nadzór nad Zespołem Szkół Akademickich w imieniu WASE w Środzie Wlkp. sprawuje: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Uczniowie mogą korzystać:

– z czterech pracowni komputerowych ( po 30 stanowisk każda);
– z dwóch pracowni językowych;
– z sali gimnastycznej i natrysków;
– boisk ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i siatkówki;
– kortu tenisowego ze sztuczną trawą:
– baru studenckiego:
– sali wykładowej.

Zespół Szkół Akademickich  wyposażony jest w najnowocześniejsze środki audiowizualne; posiada też wewnętrzną sieć internetową; na terenie całego obiektu istnieje bezprzewodowy dostęp do Internetu. Szkoły zapewniają również uczniom dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej. 

LANG