Kadra Naukowo-Dydaktyczna

Kadra naukowo-dydaktyczna to jeden z najmocniejszych atutów Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych.  To właśnie ten zespół decyduje o poziomie kształcenia naszej Uczelni.

Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WASE tworzą wybitni naukowcy związani m.in. z takimi uczelniami jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Dodatkowym elementem polityki kadrowej WASE  jest powierzanie wybranych zajęć dydaktycznych ludziom, którzy, będąc cenionymi praktykami, na co dzień pracują w oświacie lub w biznesie.

Do grona kadry naukowo-dydaktycznej WASE zaliczają się m.in.:

 1. Prof. dr hab. Jerzy Babiak
 2. Prof. dr hab. Anatoliy Demyanchuk
 3. Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
 4. Prof. dr hab. Tomasz Gmerek
 5. Prof. dr hab. Anna Kniazevych
 6. Prof. dr hab. Olha Krasovska
 7. Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
 8. prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
 9. Prof. dr hab. Stanisław Puppel
 10. Prof. UJD dr hab. Tomasz Bogajewski
 11. Prof. PUSS dr hab. Przemysław Frąckowiak
 12. Prof. UEP dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska
 13. Prof. WASE dr hab. inż. Artur Kisiołek
 14. Prof. WASE dr hab. Maria Korcz
 15. Prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr
 16. Prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
 17. Prof. WASE dr hab. Andrzej Stąsiek
 18. Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
 19. Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak
 20. Prof. WASE dr Małgorzata Dłużewska
 21. Prof. WASE dr Dorota Domagała
 22. Prof. WASE dr Piotr Dworniczak
 23. Prof. WASE dr Józef Jermacz
 24. Prof. WASE dr Danuta Krzysztofiak
 25. Prof. WASE dr Sergiusz Maćkowiak
 26. Prof. WASE dr Andrzej Moniak
 27. Prof. WASE dr Jerzy Stankiewicz
 28. Prof. WASE dr Andrzej Wartecki
 29. Prof. WASE dr Jolanta Zawal

 

Ponadto liczne grono doktorów i magistrów.

LANG