Kadra Naukowo-Dydaktyczna

Kadra naukowo-dydaktyczna to jeden z najmocniejszych atutów Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych.  To właśnie ten zespół decyduje o poziomie kształcenia naszej Uczelni.

Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WASE tworzą wybitni naukowcy związani m.in. z takimi uczelniami jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Dodatkowym elementem polityki kadrowej WASE  jest powierzanie wybranych zajęć dydaktycznych ludziom, którzy, będąc cenionymi praktykami, na co dzień pracują w oświacie lub w biznesie.

Do grona kadry naukowo-dydaktycznej WASE zaliczają się m.in.:

 1. Prof. dr hab. Jerzy Babiak
 2. Prof. dr hab. Anatoliy Demyanchuk
 3. Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
 4. Prof. dr hab. Tomasz Gmerek
 5. Prof. dr hab. Anna Kniazevych
 6. Prof. dr hab. Olha Krasovska
 7. Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
 8. prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
 9. Prof. dr hab. Jerzy Modrzewski
 10. Prof. dr hab. Stanisław Puppel
 11. Prof. WASE dr hab. Maria Burtowy
 12. Prof. UJD dr hab. Tomasz Bogajewski
 13. Prof. PUSS dr hab. Przemysław Frąckowiak
 14. Prof. UEP dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska
 15. Prof. WASE dr hab. inż. Artur Kisiołek
 16. Prof. WASE dr hab. Maria Korcz
 17. Prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr
 18. Prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
 19. Prof. WASE dr hab. Andrzej Stąsiek
 20. Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
 21. Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak
 22. Prof. WASE dr Małgorzata Dłużewska
 23. Prof. WASE dr Dorota Domagała
 24. Prof. WASE dr Piotr Dworniczak
 25. Prof. WASE dr Józef Jermacz
 26. Prof. WASE dr Danuta Krzysztofiak
 27. Prof. WASE dr Sergiusz Maćkowiak
 28. Prof. WASE dr Andrzej Moniak
 29. Prof. WASE dr Jerzy Stankiewicz
 30. Prof. WASE dr Andrzej Wartecki
 31. Prof. WASE dr Jolanta Zawal

 

Ponadto liczne grono doktorów i magistrów.