Kadra Naukowo-Dydaktyczna

Kadra naukowo-dydaktyczna to jeden z najmocniejszych atutów Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych.  To właśnie ten zespół decyduje o poziomie kształcenia naszej Uczelni.

Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WWSSE tworzą wybitni naukowcy związani m.in. z takimi uczelniami jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Dodatkowym elementem polityki kadrowej WASE  jest powierzanie wybranych zajęć dydaktycznych ludziom, którzy, będąc cenionymi praktykami, na co dzień pracują w oświacie lub w biznesie.

Do grona kadry naukowo-dydaktycznej WASE zaliczają się m.in.:

 

1. Prof. dr hab. Jerzy Babiak
2. Prof. dr hab. Anatoliy Demyanchuk
3. Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
4. Prof. dr hab. Tomasz Gmerek
5. Prof. dr hab. Anna Kniazevych
6. Prof. dr hab. Olha Krasovska
7. Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
8. Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
9. Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
10. Prof. dr hab. Stanisław Puppel
11. Prof. WASE dr hab. Maria Burtowy
12. Prof. UJD dr hab. Tomasz Bogajewski
13. Prof. PUSS dr hab. Przemysław Frąckowiak
14. Prof. UEP dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska
15. Prof. WASE dr hab. Maria Korcz
16. Prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr
17. Prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
18. Prof. WASE dr hab. Andrzej Stąsiek
19. Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
20. Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak
21. Prof. WASE dr Małgorzata Dłużewska
22. Prof. WASE dr Dorota Domagała
23. Prof. WASE dr Piotr Dworniczak
24. Prof. WASE dr Józef Jermacz
25. Prof. WASE dr inż. Artur Kisiołek
26. Prof. WASE dr Danuta Krzysztofiak
27. Prof. WASE dr Sergiusz Maćkowiak
28. Prof. WASE dr Andrzej Moniak
29. Prof. WASE dr Jerzy Stankiewicz
30. Prof. WASE dr Andrzej Wartecki
31. Prof. WASE dr Jolanta Zawal

Ponadto liczne grono doktorów i magistrów