WYSOKIE STYPENDIA, NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE! Tylko w WASE w Środzie Wlkp.

WYSOKIE STYPENDIA, NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE – TYLKO W WASE W ŚRODZIE WLKP.

Rektor WASE prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk przyznał na I semestr roku akademickiego 2023/2024 – 169  stypendiów.  W I semestrze roku akademickiego 2023/2024 WASE wypłaci swoim studentom około 900 tys zł.

Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 1700 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 950 zł oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 900 zł. Niektórzy studenci WASE w Środzie Wlkp. będą otrzymywali co miesiąc nawet  2650 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, dietetyka, filologia 370 zł; na kierunku  ekonomia 400 zł miesięcznie; na kierunku informatyka – 460 zł miesięcznie oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika – 400 zł miesięcznie i na kierunku ekonomia – 420 zł miesięcznie, na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 400 zł miesięcznie.

Jak widać z powyższego Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rektor hojnie wspomagają edukację studentów w Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie  Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych.

LANG