Program studiów II stopnia dla kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów II stopnia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim

KARTY PRZEDMIOTU

Controlling

Digital marketing

Ekonometria i prognozowanie

Ekonomia matematyczna

Ekonomia menedżerska

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomiczne uwarunkowania innowacji

Fazy logistyki

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Historia myślii ekonomicznej

Język angielski w biznesie

Makroekonomia

Metody analizy finansowej

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Negocjacje handlowe

Outsourcing w biznesie

Prawo gospodarcze

Rynek instrumentów finansowych

Rynek kapitałowy i finansowy

Seminarium magisterskie_ogólnoakademicki_s.1

Seminarium magisterskie_ogólnoakademicki_s.2

Seminarium magisterskie_ogólnoakademicki_s.3

Seminarium magisterskie_ogólnoakademicki_s.4

System bankowy

Wnioskowanie statystyczne

Wynagradzanie i motywowanie

Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych

Zarzadzanie strategiczne

Zarządzanie logistyczne

LANG