Struktura organizacyjna Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. - Akademii Nauk Stosowanych

Rektor – prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Prorektorzy:

  • ds. współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Jerzy Babiak
  • ds. nauki – prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
  • ds. dydaktyki – prof. WASE dr hab. Maria Korcz

 

Kwestor – mgr Karolina Kromolicka

 

Wydział Nauk o Wychowaniu

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu – prof. WASE dr Dorota Domagała

 

Zakłady Wydziału Nauk o Wychowaniu

 

 

Zakład Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej – Kierownik – prof. WASE dr hab. Przemysław Frąckowiak

/seminarium naukowe – poniedziałek godz. 16.00/

dr hab. Antoni Szczuciński

prof. WASE dr Jolanta Zawal

prof. WASE dr Danuta Krzysztofiak

mgr Piotr Ruszkiewicz

 

Zakład Socjologii Edukacji – Kierownik – prof. WASE dr Jakub Andrzejczak

/seminarium naukowe – poniedziałek godz. 16.00/

prof. dr hab. Tomasz Gmerek

prof. WASE dr Józef Jermacz

prof. WASE dr Andrzej Moniak

 

Zakład Dydaktyki – Kierownik – prof. WASE dr hab. Maria Korcz

/seminarium doktorskie – poniedziałek godz. 16.00/

mgr Magdalena Bartoszak – Pacyńska

mgr Magdalena Rybczyńska

mgr Justyna Jarzyna

mgr Beata Makles

mgr Anna Kudła

mgr Piotr Maciejewski

mgr Mateusz Oszust

mgr Mariusz Kasznia

mgr Magdalena Szczerska

mgr Agnieszka Ludwiczak

mgr Karolina Włodarczyk

 

Zakład Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej – Kierownik – prof. WASE dr Dorota Domagała

/seminarium doktorskie – poniedziałek godz. 16.00/

 

dr Ewa Borkowiak

mgr Magdalena Wyduba

mgr Klaudia Jakubowska

mgr Katarzyna Polanowska

mgr Monika Bogusz

mgr Katarzyna Kirowska

mgr Agnieszka Kowalska

mgr Sylwia Kwiecińska

mgr Kinga Woźniak

 

 

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej – Kierownik – prof. WASE dr Jolanta Zawal

/seminarium naukowe – poniedziałek godz. 16.00/

 

mgr Jacek Nowaczyk

 

Instytut Neofilologii

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Stanisław Puppel

dr Marek Krawiec

dr Jerzy Kaus

dr Joanna Łuczyńska

mgr Hanna Ratajska-Sobik

mgr Karolina Górniak

mgr Małgorzata Rauhut-Multaniak

mgr Magdalena Rybczyńska

mgr Karolina Włodarczyk

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – Prof. WASE dr Małgorzata Dłużewska

 

Zakłady Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Zakład Nauk o Zdrowiu – Kierownik: Prof. WASE dr Małgorzata Dłużewska

dr hab. Piotr Gulewicz

dr mgr inż. Joanna Szczepanik

dr Justyna Golińska-Krysztofiak

dr Jakub Różański

dr Joanna Rutkowska

dr Grażyna Szmyt

 

Wydział Ekonomiczny

Dziekan Wydziału Ekonomicznego – prof. WASE dr hab. inż. Artur Kisiołek

 

Instytut Ekonomii

Dyrektor Instytutu – prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr

 

Zakłady Instytutu Ekonomii

Zakład Ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania kadrami – Kierownik – prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr

/seminarium naukowe – poniedziałek godz. 16.00/

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

prof. WASE dr hab. Andrzej Stąsiek

prof. WASE dr hab. inż. Artur Kisiołek

dr Joanna Rachocka

mgr inż. Kinga Gabryelewicz

 

Zakład Rachunkowości finansowej – Kierownik – prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

/seminarium naukowe – poniedziałek godz. 16.00/

dr hab. Anna Iwańczuk – Kaliska

prof. WASE dr Piotr Dworniczak

 

Zakład Finansów i bankowości – Kierownik – prof. dr hab. Jerzy Babiak

/seminarium naukowe – poniedziałek godz. 16.00/

dr hab. Aneta Sikorska – Nowak

dr Dariusz Grala

mgr inż. Katarzyna Jastrząb

mgr Daniel Kaparuk

Instytut Informatyki

Dyrektor – prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

 

Zakład informatyki stosowanej – Kierownik – prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

/seminarium naukowe – poniedziałek godz. 16.00/

prof. WASE dr Jerzy Stankiewicz

dr inż. Arkadiusz Majewski

dr Grzegorz Nowak

mgr inż. Piotr Kubiaczyk

prof. WASE dr inż. Sergiusz Maćkowiak

dr Tomasz Kowalski

mgr Marek Kostka

mgr Agnieszka Ludwiczak

 

Kierownicy Studiów Podyplomowych

Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk o Wychowaniu – kierunek pedagogika

Kierownik – prof. WASE dr hab. Maria Burtowy

 

Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym – kierunek ekonomia

Kierownik – prof. dr hab. Jerzy Babiak

 

Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym

– kierunek informatyka

Kierownik – prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Dział Współpracy Zagranicznej

Kierownik – mgr Monika Ciszewska

mgr Marta Sobczyk

 

 

Kierownik praktyk studenckich – prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Redakcja czasopisma pedagogicznego

„Próby i szkice humanistyczne”

Rada Naukowa

Maria Burtowy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych),

Mariusz Cichosz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

Marek Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze),

Krystyna Marzec – Holka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

Ireneusz Kubiaczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych),

Anna Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

Jerzy Modrzewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

Wielisława Osmańska-Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze),

Andrzej Radziewicz- Winnicki (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

Maria Korcz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

Anatoil Demianchuk (Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno – Humanistycznego w Równym),

J. Pelekh (Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno – Humanistycznego w Równym).

 

Rada Wydawnicza

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (przewodniczący)

prof. WASE dr hab. Maria Burtowy,

dr hab. Marek Furmanek,

prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek,

prof. WASE dr hab. Przemysław Frąckowiak

 

Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny – prof. WASE dr hab. Przemysław Frąckowiak

Zastępca redaktora naczelnego – prof. WASE dr Jolanta Zawal

 

 

Redakcja pisma ekonomicznego

„ Studies of economic and social processes”

Rada Naukowa

Władysław Balicki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),

Ireneusz Kubiaczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych),

Wojciech Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych),

Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

Joseph Vargo (Pacific University USA),

Waldemar Ratajczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych),

Henryk J. Runka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych),

Jarosław Sosnowski (Uniwersytet Łódzki),

Antoni Szczuciński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych),

Wiesław Waszkielewicz (Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie).

 

Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny – Jerzy Babiak

Zastępca redaktora naczelnego – Artur Kisiołek

Członkowie: Anna Iwańczuk – Kaliska

 

Dziekanat WASE; Sekretariat ZSA

Kierownik dziekanatu – mgr Monika Ciszewska

mgr Marta Sobczyk

mgr Karolina Kubiak

mgr Marta Kaźmierczak

 

Paulina Frąckowiak

LANG