Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Wydział Nauk o Wychowaniu - jednolite studia magisterskie