Podręczniki 2023/2024

UWAGA !!!

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA UCZNIOWIE Z KLASY I, II, III , IV, V, VI, VII i VIII

na ROK SZKOLNY 2023/2024 OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE

 WE WRZEŚNIU W SZKOLE ZE ŚRODKÓW USTAWY

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zmianami) oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2015r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

UWAGA !!! NALEŻY TYLKO KUPIĆ PODRĘCZNIK DO NAUCZANIA RELIGII.

Wykaz programów do nauki religii w roku szkolnym 2023-2024

LANG