Zespół Szkół Akademickich

Liceum

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM JEST BEZPŁATNA 

Liceum Ogólnokształcące powstało w 2014 roku, na początku jako Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, a od 01 września 2022 r jako szkoła publiczna Liceum Ogólnokształcące nr I – Akademickie. W liceum zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z możliwością wyboru rozszerzeń z matematyki, biologii, chemii, historii, geografii, języka polskiego czy języka angielskiego. Na życzenie uczniów czy też Rady Rodziców może zostać utworzone dodatkowe rozszerzenie przedmiotu, które nie zostało wymienione powyżej, jeśli uzbiera się odpowiednia grupa osób zainteresowana danym rozszerzeniem.

 

LANG