Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia z załącznikami WASE

Uchwała Senatu nr 7.01.2024 z dnia 12.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania

Załącznik do Uchwały Senatu z dnia 12.01.2024r. w sprawie zasad dyplomowania

Zarządzenie Rektora nr 3.2.2024 z dnia 17.02.2024 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz procedur obowiązujacych przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA

 

LANG