Strefa studenta

ABSOLUTORIUM 2022

Drogie Studentki i Studenci nadszedł finał!
Koniec egzaminów, wkuwania, stresu, ale i studenckiej przygody.

Zapraszamy na Absolutorium, które odbędzie się dnia 02 lipca 2022.

Uroczystość udzielenia absolutorium odbędzie się w budynku WWSSE (hol)

  1. Surzyńskich 2 w Środzie Wlkp. w poniższych terminach:
  • 07.2022, godz. 9:00 – jednolite studia magisterskie, studia magisterskie (kierunki: Pedagogika i Ekonomia)

Absolwenci zobowiązani są do OBOWIĄZKOWEGO zgłoszenia się do Dziekanatu między godziną 7.45 a 8.45 (przed rozpoczęciem uroczystości) w celu potwierdzenia odbioru dyplomu. Następnie absolwent zgłasza się po odbiór togi i biretu do sali C4 (z dowodem osobistym). Po odebraniu togi i biretu należy zająć miejsce na holu alfabetycznie wg wyczytywanej listy.

  • 07.2022, godz. 12:00 – studia I stopnia (wszystkie kierunki)

Absolwenci zobowiązani są do OBOWIĄZKOWEGO zgłoszenia się do Dziekanatu między godziną 11.00 a 11.45 (przed rozpoczęciem uroczystości) w celu potwierdzenia odbioru dyplomu.  Następnie absolwent zgłasza się po odbiór togi i biretu do sali C4 (z dowodem osobistym). Po odebraniu togi i biretu należy zająć miejsce na holu alfabetycznie wg wyczytywanej listy.

Z uwagi na dużą ilość absolwentów, prosimy o ograniczenie ilości zaproszonych gości z rodziny (do 4 osób nie licząc absolwenta) na uroczystość absolutoryjną.

Za uczestnictwo w Absolutorium absolwenci nie pokrywają żadnych kosztów.

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W ABSOLUTORIUM

PROSIMY O ZGŁOSZENIE TAKIEJ INFORMACJI

DO DZIEKANATU DO DNIA 20 CZERWCA 2022.