Współpraca Międzynarodowa

Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych kształci studentów Ukrainy, na podstawie wspólnych programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski i Ministerstwo Ukrainy.
Studenci z Ukrainy zainteresowani studiami w Polsce w WASE w Środzie Wlkp. mogą zgłaszać się do Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno – Humanistycznego w Równym.

Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych współpracuje z Międzynarodowym Uniwersytetem Ekonomiczno – Humanistycznym w Równym oraz Akademią Technologii Rekreacyjnej i Prawa w Łucku.

 

Współpraca międzynarodowa
Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych

 

W dniach 26-27 października 2017 r. w Równem na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa

pt. „THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF HIGHT SCHOOL AND ECONOMICS DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY “.
Jej organizatorami był Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych w Równym, z którym nasza uczelnia współpracuje od wielu lat. Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną reprezentowali Prorektor prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak oraz doc. dr inż. Artur Kisiołek Dziekan Wydziału Ekonomicznego, wygłaszając referaty:
• “The Fight Against Hunger – The Humanitarian Challenge of 21st C” – prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak
• “The use of the Internet for advertising purposes by higher education institutions in Poland” – doc. dr inż. Artur Kisiołek


W dniach 19-22.05.2012 roku delegacja WWSSE w Środzie Wlkp. w składzie osobowym: prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk i prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak przebywała z wizytą w Międzynarodowym Uniwersytecie Społeczno – Humanistycznym w Równym.
Celem wizyty było pogłębienie dotychczasowej współpracy a w jej wyniku podpisano porozumienie o wspólnym kształceniu studentów i wymianie pracowników.
Przewiduje się organizowanie wspólnych sympozjów, konferencji naukowych, udziału pracowników obu szkół w redagowaniu czasopism uczelnianych.

 

W dniach 19-22.05.2012 roku delegacja WWSSE w Środzie Wlkp. w składzie osobowym: prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk i prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak przebywała z wizytą w Międzynarodowym Uniwersytecie Społeczno – Humanistycznym w Równym.
Celem wizyty było pogłębienie dotychczasowej współpracy a w jej wyniku podpisano porozumienie o wspólnym kształceniu studentów i wymianie pracowników.
Przewiduje się organizowanie wspólnych sympozjów, konferencji naukowych, udziału pracowników obu szkół w redagowaniu czasopism uczelnianych.

 

Umowę podpisują (od lewej)
– doc. dr Przemysław Frąckowiak – Rektor WWSSE w Środzie Wlkp.
– prof. dr hab. Anatoli Demianchuk – Rektor Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno – Humanistycznego w Równym

 

W obecności:
– prof. dr hab. Mykola Yevtukh – Członek Ukraińskiej Akademii Nauk
– mgr inż. Piotr Piekarski – Starosta Średzki
– mgr Mirosław Ardelli – Dyrektor ZSZ w Środzie Wlkp.
– prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak – Prorektor WWSSE
– prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk – Prorektor WWSSE

 

W lutym 2011 r. w naszej Uczelni przebywała 11-osobowa delegacja pracowników z Uniwersytetu w Równym.

LANG