Współpraca Międzynarodowa

Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych kształci studentów Ukrainy, na podstawie wspólnych programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski i Ministerstwo Ukrainy.
Studenci z Ukrainy zainteresowani studiami w Polsce w WASE w Środzie Wlkp. mogą zgłaszać się do Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno – Humanistycznego w Równym.

Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych współpracuje z Międzynarodowym Uniwersytetem Ekonomiczno – Humanistycznym w Równym oraz Akademią Technologii Rekreacyjnej i Prawa w Łucku.

 

Współpraca międzynarodowa
Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych

Jej organizatorami był Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych w Równym, z którym nasza uczelnia współpracuje od wielu lat. Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną reprezentowali Prorektor prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak oraz doc. dr inż. Artur Kisiołek Dziekan Wydziału Ekonomicznego, wygłaszając referaty:
• “The Fight Against Hunger – The Humanitarian Challenge of 21st C” – prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak
• “The use of the Internet for advertising purposes by higher education institutions in Poland” – doc. dr inż. Artur Kisiołek


W dniach 19-22.05.2012 roku delegacja WWSSE w Środzie Wlkp. w składzie osobowym: prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk i prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak przebywała z wizytą w Międzynarodowym Uniwersytecie Społeczno – Humanistycznym w Równym.
Celem wizyty było pogłębienie dotychczasowej współpracy a w jej wyniku podpisano porozumienie o wspólnym kształceniu studentów i wymianie pracowników.
Przewiduje się organizowanie wspólnych sympozjów, konferencji naukowych, udziału pracowników obu szkół w redagowaniu czasopism uczelnianych.

Umowę podpisują:
– doc. dr Przemysław Frąckowiak – Rektor WWSSE w Środzie Wlkp.
– prof. dr hab. Anatoli Demianchuk – Rektor Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno – Humanistycznego w Równym

W obecności:
– prof. dr hab. Mykola Yevtukh – Członek Ukraińskiej Akademii Nauk
– mgr inż. Piotr Piekarski – Starosta Średzki
– mgr Mirosław Ardelli – Dyrektor ZSZ w Środzie Wlkp.
– prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak – Prorektor WWSSE
– prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk – Prorektor WWSSE


W lutym 2011 r. w naszej Uczelni przebywała 11-osobowa delegacja pracowników z Uniwersytetu w Równym.

LANG