Współpraca z Uczelnią

WASE współpracuje z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, a w szczególności z:

– Urzędem Miasta i Gminy Środa Wlkp.

– Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp.

– Starostwem Powiatowym w Środzie Wlkp.

– Usługami Komunalnymi w Środzie Wlkp.

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

– Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Bogdan Spochacz

– PKO BP O/Środa Wlkp.

– Fundacją Edukacja w Środzie Wlkp.

– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

– Zespołem Szkół Akademickich w Środzie Wlkp.

– Starostwem Powiatowym w Jarocinie.

– Firmą informatyczną QVX.

 

 

 

 

LANG