Rekrutacja

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem STUDIÓW I STOPNIA Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych.

Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas procesu rekrutacji.

Składanie dokumentów – sekretariat II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu ul. Szkolna 5                w godzinach 8:30-14:30.

Możliwość składania dokumentów również w godzinach popołudniowych – po telefonicznym kontakcie pod numerem 513-513-567 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10 lok.18 (pierwsze piętro)

 

Studia I stopnia (licencjackie):

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

Studia Podyplomowe Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych adresowane są do absolwentów studiów wyższych.

Studia Podyplomowe

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy WZÓR UMOWY
 • niektóre specjalności adresowane są dla kandydatów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz Studia — studia podyplomowe)

Stypendia – szczegóły – kliknij tutaj

Opłaty

Opłaty  w roku akademickim 2023/2024
STUDIA I STOPNIA
kierunek WPISOWE Czesne za rok Czesne za semestr Płatność ratalna

(12 rat)

Pedagogika 0 zł 4440 zł 2220 zł 370 zł
Ekonomia 0 zł 4800 zł 2400 zł 400 zł
*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki

*opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł

 

Opłaty za studia PODYPLOMOWE w roku akademickim 2023/2024
STUDIA PODYPLOMOWE
Kierunek/specjalność wpisowe Czesne za semestr Czesne miesięczne / płatne przez 5 m-cy w semestrze/
PEDAGOGIKA
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia (3 sem) 150 1800 360
Coaching i mentoring (2 sem) 150 2200 440
Edukacja dla bezpieczeństwa (3 sem) 150 1800 360
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 sem) 150 1800 360
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) (3 sem) 150 2200 440
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) (3 sem) 150 2200 440
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 sem) 150 1800 360
Logopedia (4 sem) 150 2000 400
Metodyka i metodologia pracy socjalnej (2 sem) 150 2000 400
Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem (3 sem) 150 2000 400
Neurologopedia (2 sem) 150 2500 500
Organizacja i zarządzanie oświatą  (2 sem) 150 1800 360
Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)  (3 sem) 150 1800 360
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 sem) 150 1800 360
Pedagogika resocjalizacyjna  (3 sem) 150 1800 360
Podstawy przedsiębiorczości (2 sem) 150 1800 360
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu (3 sem) 150 1800 360
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 sem) 150 1800 360
EKONOMIA
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 sem) 150 2000 400
Digital marketing (2 sem) 150 2500 500
E-biznes (2 sem) 150 2500 500
Ekonomika przedsiębiorstw (2 sem) 150 1800 360
Finanse i bankowość (2 sem) 150 1800 360
HR business (2 sem) 150 2000 400
Psychologia w zarządzaniu i biznesie (2 sem) 150 2000 400
Rachunkowość i podatki (2 sem) 150 1800 360
Zarządzanie zasobami ludzkimi  (2 sem) 150 1800 360

Rekrutacja online 

 

 

LANG