Rekrutacja

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem STUDIÓW I STOPNIA Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych.

Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas procesu rekrutacji

 

Studia I stopnia (licencjackie):

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

Studia Podyplomowe Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych adresowane są do absolwentów studiów wyższych.

Studia Podyplomowe

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy WZÓR UMOWY
 • niektóre specjalności adresowane są dla kandydatów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz Studia — studia podyplomowe)

Stypendia – szczegóły – kliknij tutaj

Opłaty

Opłaty  w roku akademickim 2022/2023
STUDIA I STOPNIA
kierunek WPISOWE Czesne za rok Czesne za semestr Płatność ratalna

(12 rat)

Pedagogika 0 zł 3840 zł 1920 zł 320 zł
Ekonomia 0 zł 3840 zł 1920 zł 320 zł
 

*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki

 

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2022/2023
STUDIA PODYPLOMOWE
Kierunek/specjalność wpisowe Czesne za semestr Czesne miesięczne / płatne przez 5 m-cy w semestrze/
PEDAGOGIKA
Akademia profesjonalnego mediatora (2 sem) 150 2000 400
Akademia tutoringu szkolnego (2 sem) 150 2000 400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia (3 sem) 150 1600 320
Coaching i mentoring (2 sem) 150 2000 400
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym i coachingiem kariery (3 sem) 150 1600 320
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem kariery i nauczanie Przedsiębiorczości  (3 sem) 150 1800 360
Edukacja dla bezpieczeństwa (3 sem) 150 1600 320
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną           (3 sem) 150 1800 360
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) (3 sem) 150 2000 400
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) (3 sem) 150 2000 400
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu               (3 sem) 150 1600 320
Logopedia (4 sem) 150 1800 360
Metodyka i metodologia pracy socjalnej (2 sem) 150 1800 360
Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem           (3 sem) 150 1800 360
Neurologopedia (2 sem) 150 2000 400
Organizacja i zarządzanie oświatą  (2 sem) 150 1600 320
Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)  (3 sem) 150 1600 320
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 sem) 150 1600 320
Pedagogika resocjalizacyjna  (3 sem) 150 1600 320
Podstawy przedsiębiorczości (2 sem) 150 1600 320
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu (3 sem) 150 1600 320
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 sem) 150 1600 320
EKONOMIA
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 sem) 150 1800 360
Ekonomika przedsiębiorstw (2 sem) 150 1600 320
Finanse i bankowość (2 sem) 150 1600 320
HR business (2 sem) 150 1800 360
Psychologia w zarządzaniu i biznesie (2 sem) 150 1800 360
Rachunkowość i podatki (2 sem) 150 1600 320
Zarządzanie zasobami ludzkimi  (2 sem) 150 1600 320
INFORMATYKA
Informatyka i technologie informacyjne (3 sem) 150 1800 360
Informatyka stosowana (2 sem) 150 1800 360
DIETETYKA
Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką (2 sem) 150 1600 320

Rekrutacja online